Förverkliga dina idéer

2007 genomfördes en stor undersökning, Attityd 07, bland 26 000 studenter på högskolor och universitet runt om i landet. Det visade sig att omkring 2/3 av alla studenter ville starta egna företag. Detta har man tagit fasta på i Borås. Här arbetar Drivhuset aktivt med att hjälpa studenterna att förverkliga sina idéer . Bland annat genom projektet Entreprenörskapsspridning.

–  Vi vill erbjuda högskolans studenter det de efterfrågar, nämligen kurser om hur man startar företag samt kurser på temat kreativitet och entreprenörskap, förklarar Anna Johansson, verksamhetschef på Drivhuset i Borås.
– Ofta ligger fokus i högskoleutbildningen på anställning och inte på att starta eget. I samråd med Högskolan i Borås har vi därför lagt ut inspirerande kurser öppna för alla studenter.

Öppna ögonen


Studenterna erbjuds att delta på två workshops under sin utbildning och dessa är bra att gå på även om man inte tänkt starta eget.
–  Workshopen  ”Gör din grej” passar alla. Den handlar mycket om att fundera kring vad man är bra på och vad man vill göra i framtiden antingen som entreprenör eller intraprenör. Man kan säga att den öppnar ögonen på deltagarna. Under  workshopen Förverkliga din grej går Drivhuset igenom hur du genom att starta företag kan förverkliga din affärsidé.
Entreprenörskapsspridningsprojektet startade i Borås och är ett treårigt projekt.
– Vi hoppas förstås att det ska bli en permanent del av verksamheten och så småningom en obligatorisk del i undervisningen. Det ligger i linje med högskolans profil, vetenskap för profession.

Kurserna utvärderas noga och deltagarna är väldigt positiva. En student på lärarprogrammet skriver i sin utvärdering:
– Ett tillfälle för att fundera över samt hitta det man tycker om i livet. Att erkänna sina begåvningar och plocka fram det man vill förbättra. Får en chans att uttrycka sin kreativitet och skapa band med andra som kan hjälpa en att utveckla uppkomna idéer.

Vägleder studenter


Som student är man välkommen att kontakta Drivhuset om man funderar på en idé.
– Vi fungerar som ett bollplank och hjälper till med allt ifrån att fylla i en skatte- och avgiftsanmälan till säljcoachning. Dessutom har vi samtal enligt Drivhusmodellen, en situationsanpassad vägledning, berättar Anna Johansson.
–  Och kom ihåg att inga frågor är konstiga!

Läs mer om Drivhusets verksamhet: www.boras.drivhuset.se