Högskolan deltar i Universitetsutmaningen

Högskolan bjuder därför personal och studenter på Fairtrade-märkt fika denna dag. Deltagandet i utmaningen är ett sätt för högskolor och universitet runt om i Sverige att profilera sitt hållbarhetsengagemang och sitt engagemang för Fairtrade. 

– Det finns flera anledningar att köpa Fairtrade-märkta produkter, bl.a. stödjer man att de som odlar får rimliga arbets- och levnadsvillkor och att miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas, förklarar Birgitta Påhlsson, som är samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås.

– På högskolan har vi Fairtrade-märkt kaffe och te efter ett beslut av rektor Lena Nordholm. Beslutet har tillkommit som ett led i arbetet med miljö och hållbar utveckling vid högskolan.

Fairtrade Challenge syftar till att öka kunskapen om och konsumtionen av Fairtrade, för att på så sätt bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Möjligheter att inspireras

För dig som är intresserad av Fairtrade och Fairtrade City* så genomförs ett antal aktiviteter under vecka 42-43 inom ramen för Fairtrade-fokus i Borås och Mark, se pdf-fil i slutet av nyheten.

Johanna Ståhl, chefredaktör och grundare av tidskriften Camino föreläser i kulturhuset den 19 oktober på temat "Inspiration till hållbar livsstil”. Föreläsningen börjar 19:00 och i anslutning till denna visas en utställning i Hangaren, till vänster om biblioteksentrén, och det bjuds på lite smått och gott!

Var med och fika Fairtrade-märkt

Den 27 oktober äger Nordens största fikapaus rum mellan kl. 08:00-20:00. Då kommer det att bjudas det på Fairtrade-märkt kaffe runt om på högskolan. Mer information kring fikat kommer.

* Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Det innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta produkter i butiker, på kaféer, restauranger och arbetsplatser. Borås är diplomerad Fairtrade City och samtliga politiska partier i kommunen är överens om att arbeta för detta mål.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att bli diplomerad:

• minst 80 Fairtrade-märkta produkter eller motsvarande erbjuds i minst åtta dagligvarubutiker

• minst åtta kaféer, restauranger eller hotell serverar Fairtrade-märkt eller motsvarande produkter

• minst 50 arbetsplatser konsumerar minst en Fairtrade-märkt eller motsvarande produkt samt att tio av dessa ska erbjuda minst två produkter

*I maj 2010 blev Rättvisemärkt Fairtrade. Fairtrade är det internationella namn för de värden som också representeras av och förmedlas genom namnet Rättvisemärkt.