Inspirerande seminarum om Lean lockade över 100

-Lean är ett förhållningssätt, en filosofi, med kunden som mottagare av det värdeskapande som jag gör i mitt processteg. Jag måste göra nytta till nästa steg och måste då förstå steget både före och efter mitt eget steg, förklarade Dag Lotsander som utgick från Toyota-modellen, Leans ursprung.

Många av deltagarna har tidigare läst gått på kurs inom Bättre-konceptet, några går på kurs just nu men även representanter från företag som hört talas om seminariet hade anmält sig.

-Det är viktigt att alla i en verksamhet förstår sin uppgift. Ett ökat medarbetaromdöme leder till ett större engagemang. Det är lean-filosofi, menar Dag Lotsander.

Utgångspunkt – kunden och nyttan

-Vem är kunden och vad är nyttan, med små enkla medel kan man nå stor skillnad. Fler och fler ingenjörsdrivna producerande företag närmar sig allt mera Lean-modellen. De ser ett behov att väcka lusten hos inblandade deltagare i sin verksamhet. Inom vården, å andra sidan, är man redan van vid att jobba i team, men där kan det vara så att man där istället behöver se över strukturen.

-Lean handlar om att se kundnyttan och ta bort resursslöseri. Som filosofi handlar Lean om att förstå krafterna som finns inom varje individ i verksamheten. För att nå framgång med Lean krävs lust och engagemang, och detta måste komma från hjärtat.

Efter föreläsningen fick deltagarna sätta sig i mindre grupper och resonera om ifall Lean är något för just deras verksamhet och vad det ställer för krav på ledare och deltagare.