Institutionen för vårdvetenskap i samarbete med Rotary

Internationella enheten vid Institutionen för vårdvetenskap (VHB) fick i september månad besök av Jan Smedmyr, Rotary i Borås och Fernando Aguirre, kardiolog från Guayaquil, Ecuador och representant för en klubb i Rotary International. De har arbetat i projekt sedan många år med Södra Älvsborgs Sjukhus med att sända begagnat sjukvårdsmaterial/utrustning och medicinteknisk assistans från Borås till Ecuador.

Jan Smedmyr och Fernando Aguirre har också varit ett ovärderligt stöd i att förmedla och underlätta kontakter Internationella enheten har för att initiera ett Linnaeus Palme projekt. Projektet består i ett utbyte av studenter och lärare mellan sjuksköterskeutbildningen vid Universidad de Guayaquil och Institutionen för vårdvetenskap.

Jan Smedmyr och Fernando Aguirre kommer att träffa Eva Robertson lektor från Högskolan i Borås i en förestående planeringsresa för Linnaeus Palme projektet under oktober månad.