Klart med pris på utbildning

– Vi är glada över att nu kunna ge de studenter som vill komma hit och studera ett besked kring prislappen på våra utbildningar, säger Kim Bolton, internationaliseringssamordnare på Högskolan i Borås.

– Det är inga förvånande summor som nu har beslutats. Tekniska utbildningar ligger kring 130 000 kronor per år, samhällsvetenskapliga kring 75 000 kronor per år och utbildningar som är en blandning mellan dessa ligger kring 110 000 kronor per år (se hela listan längst ner i artikeln).

En utbildning som dock sticker ut från övriga på Högskolan i Borås är masterprogrammet i mode- och textildesign som har en prislapp på 270 000 kronor per år.
– Det är dyrare att utbilda inom detta område och vi måste ha full kostnadstäckning för utbildningarna, förklarar Kim Bolton.

– Alla lärosäten i Sverige har fått samma riktlinjer att följa när det gäller prissättning, så det är väntat att alla hamnar på ungefär samma summor. Och de summor vi nu ser här i Borås överensstämmer väl med de vi sett beslutas på andra lärosäten.

God kvalitet centralt

Målet med högskolans internationaliseringsarbete är att ge ett mervärde till och förbättra kvaliteten i utbildning och forskning. Kim Bolton betonar vikten av att satsa på denna grupp av betalande studenter.

– Vi måste se utanför Europa och engelskspråkiga länder, dit våra egna studenter gärna åker. En god internationalisering kräver studenter från olika länder, vilket gör att dessa utbildningar blir ett viktigt verktyg för oss. Det är glädjande att studenterna vill komma till Borås och studera, de bidrar till vår goda kvalitet, konstaterar Kim Bolton.

– Men samtidigt är det viktigt att inte glömma den internationalisering som sker genom utbyten, mobilitetssatsningar, icke-betalande free-movers från EES-området, strategiska partneruniversitet, internationalisering på hemmaplan med mera.

Nästa steg

Planeringen inför hösten 2011 är i full gång. Alla detaljer kring betalningen är ännu inte klara, utan arbetet kring detta pågår.

 I mitten av november kommer högskolans engelska utbildningskatalog och i samma veva släpps också informationen på den engelska webben.

Det är ännu inte klart huruvida Högskolan i Borås kommer att kunna erbjuda studenter från länder utan för EES och Schweiz stipendier. Regeringensbeslut kring detta väntas senare i år.

– Vårt viktigaste arbete är att övertyga de presumtiva studenterna att våra utbildningar har god kvalitet och att de ger goda arbetsmöjligheter, så vi får dem att vilja satsa sina pengar på att komma hit. 

Priser – utbildning för utbildning

 • Masterprogram: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster, 120 hp (50%) – 37 500 kronor per år under 4 år
 • Masterutbildning i informatik med inriktning mot co-design av verksamhet och IT, 120 hp – 130 000 kronor per år under 2 år
 • Masterutbildning i informatik, 60 hp – 130 000 kronor
 • Masterutbildning i företagsekonomi, 60 hp – 75 000 kronor
 • Industriell ekonomi – internationell affärsingenjör, 180 hp – 130 000 kronor per år under 3 år
 • Magisterutbildning i industriell ekonomi – kvalitet och miljö, 60 hp – 130 000 kronor
 • Magisterutbildning i industriell ekonomi – logistik, 60 hp – 130 000 kronor
 • Masterutbildning i energi- och materialåtervinning – hållbara tekniska system, 120 hp – 130 000 kronor per år under 2 år
 • Masterutbildning i energi- och materialåtervinning – industriell bioteknik, 120 hp – 130 000 kronor per år under 2 år
 • Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign med inriktning mot modedesign eller textildesign, 120 hp – 270 000 kronor per år under 2 år
 • Magisterutbildning i Applied Textile Management, 60 hp – 75 000 kronor
 • Magisterutbildning i Fashion Management med inriktning modemarknadsföring, 60 hp – 75 000 kronor
 • Magisterutbildning i textilteknologi, 60 hp – 130 000 kronor
 • Masterutbildning i textilt management med inriktning fashion management, 120 hp – 75 000 kronor per år under 2 år
 • Masterutbildning i textilt management med inriktning styrning av textila värdekedjor, 120 hp – 75 000 kronor per år under 2 år
 • Masterutbildning i textilteknik, 120 hp – 130 000 kronor per år under 2 år