Modern mötesplats

I år firar Möteplatskonferensen 10 år. Ambitionen med Mötesplatskonferensen är just mötet mellan forskning och profession, vilket stämmer väl med högskolans professionstankar. Drygt 100 deltagare kommer till Borås för att träffas över gränser och ta del av aktuell forskning och projekt från professionen. Liksom tidigare år erbjuds deltagarna ett konferensprogram med brett fokus.
– Bredden har varit den bärande tanken sedan starten, berättar Catta Torhell, bibliotekschef och Margareta Lundberg Rodin, prefekt vid Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, arrangerar konferensen.

Mötesplatskonferensen har många syften. Inte minst är den ett utmärkt sätt att sprida information om pågående forskning.
– Alla papers presenteras i BADA, poängterar Catta Torhell.
Det finns också en poäng i att visa upp Högskolan i Borås.
– Många bibliotekarier är utbildade här på Bibliotekshögskolan och tycker förstås att det är roligt att komma tillbaka till Borås. De flesta tycker att det har skett en enorm utveckling, inte minst med det nya biblioteket och med Borås som skultpurstad, menar hon.
– Utbildningarna har också förändrats en hel del under senare år och bland annat har webbredaktörprogrammet tillkommit, tillägger Margareta Lundberg Rodin

Konferensen inleds och avslutas med fokus på framtiden. Mathias Klang, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan och bl.a. projektledare för Creative Commons, talar om Sociala medier och juridik. Pelle Snickars, forskningschef vid Kungliga Biblioteket kommer att tala om datorer och bibliotek. Avslutningsvis gör Inger Eide Jensen, bibliotekskonsult samt medlem i högskolans styrelse, en genomlysning av bibliotekslagstiftningen och vilken förändring den har inneburit för biblioteken. Alla seminarier hålls på plats, förutom ”Strong Women Team”, som sänds digitalt från Holland.

FAKTA:
Mötesplats inför framtiden firar 10-årsjubileum och i år är det första gången tre parter som samverkar kring konferensen. Stadsbiblioteket, Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan samt Bibliotek & läranderesurser.