Nya band knyts i Brasilien inom resursåtervinning

Gruppen som bestod av Hans Björk, prefekt, Olle Engström, projektledare inom aktörssamverkansgruppen Waste Recovery, professor Mohammad Taherzadeh och professor Tobias Richards har på plats fört diskussioner om samarbetsmöjligheter inom forskning och utbildning på de federala universiteten Universidade Federal do Rio Grande do Sul  (UFRGS) i Porto Alegre, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) samt Universidade de São Paulo (USP), som anses vara Latinamerikas främsta universitet.

- Vi diskuterade möjligheterna med avfall och presenterade konceptet Waste Recovery, en aktörssamverkansgrupp som består av Högskolan i Borås, Borås stad, Borås energi- & miljö AB samt SP, och diskuterat utifrån de förutsättningar som råder i de här städerna. Vi har träffat representanter inom stad, kommun, universitet och inom deponibranschen, förklarar Tobias Richards.

Samarbetsavtal på gång

Nu ska man se hur man kan gå vidare med ett samarbete. Närmast har en avsiktsförklaring skrivit under om samarbete med UFRJ och ett returbesök i Sverige planeras. Detta kan i sin tur öppna för möjligheter att gå vidare med andra samarbetspartners inom resursåtervinning.
- Vi har pratat om hur man kan lägga upp styrmedel, visioner med mera, så som vi gör inom Waste Recovery-samarbetet här i Borås.

Resursåtervinning ligger i tiden

Att resursåtervinning ligger i tiden i Brasilien är uppenbart. Nyligen klubbades en ny avfallsplan igenom. Idag läggs mycket av avfallet på deponi, både anvisade och okontrollerade tippar.

-Koldioxiddebatten har lett till att man i Brasilien just nu ser över sina deponier. Det finns i Sao Paolo ett par deponier där man samlar gas och bränner upp det, men i bästa fall tar man vara på energin och producerar el istället.  Vi har diskuterat olika möjligheter för rötning, förbränning och sortering, t.ex. en rötanläggning för restaurangavfall för biogasproduktion. Det finns en avsättning för biogas eftersom många taxibilar går redan på gas eftersom man har stor egen naturgasproduktion, förklarar Tobias Richards.

Befolkningen i Sao Paolo växer ständigt. Det medför problem att göra sig av med soporna. Detta talar för fina möjligheter att producera en energiprodukt samtidigt som man gör sig av med deponierna. Knepigt värre kan vara att motivera elproduktion eftersom Brasiliens elmarknad förses med vattenkraft, något som man har massor av.

Gasproduktion på tipparna

Under besöket besökte gruppen Bandeirantes, ett deponiområde utanför Saõ Paolo, där utvinner man biogas och producerar el, samt en helt ny deponi utanför Rio de Janeiro där man redan från start planerar att utvinna biogas samt ett återvinningskooperativ i Saõ Paolo.

- I Bandeirantes utanför Saõ Paolo, har man lagt sopor på hög sedan 30 år tillbaka på en yta som är 150 meter djup och två kilometer lång. Ett berg som en gång varit en dal. Där produceras idag el och man har tjänat in avfallsanläggningen på ett par år, säger Tobias Richards.

Han berättar att de fick också möjlighet att träffa den svenska ambassadören i Brasilien, Annika Markovic.
- Vi vill hålla henne informerad om vår verksamhet, eftersom det pågår ett stort svenskt projekt i Brasilien inom konceptet Symbio City, där man avser att bygga upp en mönsterstad vid Rio de Janeiro med bland annat stort hänsyn till miljöfrågor.
Detta har nu lett till att Högskolan i Borås bjudits in till ett Symbio City-seminarium som kommer att hållas i Bahía, Brasilien, längre fram.

Även Vinnova hålls underrättade om samverkansformen för Resource Recovery som Högskolan i Borås deltar i och ger sitt stöd.
- Sverige har genom Vinnova skrivit ett bilateralt samarbetsavtal med sin motsvarighet, ABDI, i Brasilien och vi pushar för att man inom det samarbetet ska lyfta upp resursåtervinning på agendan, säger Hans Björk.

Sao Paolo

11 miljoner i stadskärnan, 20 miljoner inräknat kransområdena. För hundra år sedan var staden lika stor som Borås. Om man lade allt deponiavfall från Banderiantes på en motsvarande yta över Borås skulle avfallsberget hamna i höjd med Brämhult strax öster om Borås.

Bilder:
Mohammad Taherzadeh tillsammans med två forskarstudenter inom resursåtervinning från UPS på besök på ett återvinningskooperativ i Saõ Paolo.

Olle Engström, Hans Björk, professor Mohammad Taherzadeh och professor José Aquiles Baesso Grimoni från USP går uppe på den gamla deponin i Bandeirantes.