Open Access Week

Open Access Week är ett internationellt årligt återkommande evenemang. Veckan är en möjlighet för forskningsgrupp att läras sig om fördelarna med Open access, sprida vad de har lärt sig med kollegorna och inspirera till större delaktighet för att göra Open Access normen inom akademin och forskning.

Läs mer här och mer om den internationella veckan finns här.