Rekordmånga vill studera

Högskolan i Borås har haft en markant ökning av antalet sökande de senaste åren, från 3809 sökande 2008 till 6056 år 2010, men backar en aning inför vårterminen 2011 med 5622 sökande. Populäraste programmet att bland sökande till Högskolan i Borås 2011 är Sjuksköterskeutbildningen och populäraste kursen är Textilhögskolans kurs Digital modeskiss.

Läs mer http://vhs.se/sv/Press1/Pressmeddelanden/Pressmeddelande-/.