Sprid kunskap genom OER

Seminariet hölls via länk tillsammans med Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping, och speglade på ett sätt vad OER handlar om, nämligen att dela med sig och sprida kunskap eller utbildningsmaterial via internet. I Sverige är OER ett nytt begrepp. Det finns oklarheter om var man får tag i material, och var man ska lägga upp sitt egna material. OER kan också vara en konkurrensfördel när lärosäten rekryterar studenter.
– Universitetet MIT i USA lägger ut i princip allt utbildningsmaterial på internet och lockar på det sättet till sig studenter, genom att visa upp vad man lär ut och hur det ser ut. OER är nästan som att få in en extern föreläsare, eftersom man själv kan söka intressanta föreläsare och föreläsningar. Lärare måste inte använda OER, men det kan finnas där som ett komplement, så att man inte behöver skapa samma material två gånger, förklarar Anita Eklöf.

Om några veckor hålls en intern workshop om OER på högskolan, vad kommer hända där?

– Då kommer deltagarna lära sig var man kan hitta OER, och hur man kan märka OER. Det handlar om ett sätt att komma runt upphovsrätten. Den kommer inte att försvinna, utan man märker sitt material med något som heter Creative Commons och kan därigenom berätta hur materialet får användas, avslutar Anita Eklöf.