Ständigt nytänkande viktigt för livskraften

CAV-seminariet 30 september fortsatte på vårens tema om resiliens, långsiktigt uthållig livskraft, i företag och andra organisationer. Hur kan man göra för att bygga in den från början? Sofia Börjesson, maskiningenjör och professor i ’technology management’ vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har forskat i ämnet i ungefär 20 år. Hennes definition av innovationsförmåga är förmågan att se på frågor ur annorlunda perspektiv, se möjligheter utanför ramarna och att se annat är det mest uppenbara.

– Många har fokus på den dagliga verksamheten och det som är mest rationellt att göra just nu. Det är inte så konstigt med tanke på den tidspress, kostnadspress och specialisering som gäller idag. Samtidigt ligger det ofta på individerna att se och identifiera nya möjligheter för framtiden.

Innovationsförmågan blir allt viktigare och går inte att komma undan, menar Sofia Börjesson. Snabb teknologiutveckling, aktiva kritiska kunder och nya mönster för konkurrens kräver ständig förnyelse. Innovationsförmågan omfattar företagets sammantagna förmåga att skapa nya produkter, tjänster, affärer och sätt att organisera verksamheten. Den innehåller många olika komponenter och ska ses som ett företags samlade resurser i form av kreativitet, organisationsstruktur, värderingar, relationer till omvärlden och genomförande av strategier på alla nivåer. Kort sagt den samlade kraften och energin.

Dagens andra föreläsare Niklas Hedin, vd och huvudägare i Centiro i Sjömarken som skapar IT-lösningar för logistikintensiva företag, var inne på tankar om gränsöverskridande arbetsgrupper, både internt och externt. Han beskriver ett företag utan klassiska hierarkiska organisationsmodeller, budget eller resultatansvar. Fast visst finns noggranna styrsystem.

– Vi tror på ”och-ismen”, säger Niklas Hedin. Vi har lönsamhetsfokus men också ett syfte bortom pengar. Företaget är en del av samhället och vi ska vara den bästa arbetsplatsen för både medarbetare och kunder. Vi ska ha både ordning och reda och samtidigt vara visionära och futuristiska. Vi har en tydlig vision och riktning men samtidigt en tillåtande inställning till experimentlusta och uppfinningsrikedom. Det är ok att misslyckas, om än inom vissa ramar.

Enligt Niklas Hedin är det viktigt med ett ledarskap som har kraft och mod att förändra i en ständigt föränderlig värld - för det är den numera. Det är en accelererande acceleration, enligt honom. Och det finns inga böcker om hur framtiden kommer att se ut. En trend är att man som företag tar med både kunder och leverantörer när man utvecklar nya produkter, tjänster och lösningar. Själv ägnar han mycket av sin arbetstid på plats hos kunderna inte minst för att få igång samtal om de här frågorna.

– Vi behöver gränsöverskridande arbetsgrupper. Ingen klarar sig på egen hand. De klassiska organisationsmodellerna är så 1900-tal.