Stickat blodkärl tar form

Projektets utveckling rimmar väl med Smart Textiles mål och visioner. De företagsbaserade projekten ska leda till produktion och ökad tillväxt, något som alltså är fullt möjligt med det stickade blodkärlet.  
– Vi har några tekniska problem vi måste lösa. Men under hösten tror vi att vi kan börja testa det nya kärlet på djur, säger kärlkirurgen Erney Mattsson - en av upphovsmännen bakom Y-graft.

Bakgrunden till idén har gäckat forskare och kirurger i många år. Inom ett år efter bypass-operationer drabbas ca 30 % av patienterna av att insatt bypass täpps igen av levrat blod.  
– En bypass-operation görs oftast vid hjärtat eller benen vid åderförkalkning. Ett extra blodkärl sätts då in för att leda blodet förbi förkalkningen, förklarar Erney Mattsson.

– Problemet som uppstår inom ett år för vissa patienter är den extra ärrbildningen som sker kring det nya blodkärlet vilket minskar blodflödet, blodet levrar sig och bypassen blir igentäppt. Det kan sluta med hjärtinfarkt eller att patienten tvingas amputera benet.

Formad efter naturen

Ärrbildningen uppstår när det sker ökad turbulens, det vill säga att blodet inte får något bra flöde. Tidigare har forskare försökt lösa problemet med olika typer av läkemedel men utan framgång.
– Vi har genom datasimuleringar och beräkningar hittat den bästa formen för ett kärl som följer människans natur, vilket de ”gamla” bypass-kärlen inte gör, säger biomatematikern Torbjörn Lundh.


Bilden till vänster visar hur en bypass görs idag. Till höger är Y-graften som är utformad efter människans natur. 

I prototypframställningen har de använt sig av ett väl beprövat polyestermaterial och fått stor hjälp av Smart Textiles kompetenser.
– Vi är fantastiskt imponerade av de innovativa och duktiga tekniker på Textilhögskolan som har hjälpt oss. Vi hade aldrig kommit så här långt utan den tekniska hjälp som vi fått, säger Erney Mattsson.


Företagen möter akademin i trikålabbet. Torbjörn Lundh och Erney Matsson har fått tekniska hjälp av bland annat Lars Brandin (mitten), tekniker på Textilhögskolan, i framställningen av det stickade blodkärlet.  

Fakta - bypass

  • Årligen genomgår 1,3 miljoner människor i världen en bypass-operation
  • Av dessa får 30 %, ca 400 000 människor inom ett år problem med ärrbildningar
  • Y-graft är patenterad i Sverige och patentansökan för ytterligare 42 länder är inlämnad
  • Den största marknaden är USA med ca 800 000 bypass-operationer om året  
  • Ett konstgjort blodkärl kostar idag mellan 5000-10 000 kronor.