Beslut om examensrättigheter närmar sig

Sammanlagt var 31 medarbetare från HB på Högskoleverket i Stockholm för att intervjuas av tre olika bedömningsgrupper - en för varje sökt examen. HB söker examensrättigheter för förskollärare, grundlärare och ämneslärare. 
– De ställde frågor på både övergripande- och detaljnivå, säger Iréne Arvidsson, studierektor på Institutionen för pedagogik och fortsätter:

– Det var 31 nöjda, om än lite trötta, personer som åkte hem i tisdagskväll. Alla har gjort sitt yttersta med stort engagemang och mycket entusiasm.

Högskoleverket, med den nya kanslern Lars Haikola i spetsen, förväntas fatta ett beslut om rättigheterna den 16 december. 


I väntan på bedömningsgruppen.