En högskola som speglar samhället

Temat för John Storan föreläsning den 15 september är ”Breddad rekrytering och breddat deltagande – mångfaldens utmaning”. Han är ansvarig chef för Continuum – Centre for Widening Participation Policy Studies på University of East London och har under många år arbetat med breddad rekrytering i London och England.

– Det är ett strategiskt viktigt projekt för högskolan och en viktig insats för att främja kompetensförsörjning i företag och organisationer i Sjuhäradsområdet, säger Gunilla E Magnusson, chefen för RuC, Regionalt utvecklingsCentrum inom Högskolan i Borås.

Annika Malm, som är ansvarig projektledare och koordinator för breddad rekrytering på högskolan säger:
– Vår förhoppning är att vi nästa år ska kunna presentera en ”verktygslåda” för hur man ska kunna möta och arbeta med olika slags studenter.

Mångfaldens högskola

Mångfald har alltid varit viktigt vid Högskolan i Borås och som ibland kallas Mångfaldens högskola.

– Vi visar fina siffror i statistiken, men vi vill göra mer än så och visa vad vi gör, därför är det viktigt att vi gör något rent praktiskt som främjar mångfald, fortsätter Annika Malm som i flera år varit involverad i Invandrarakademin som är en ingång in i högskolevärlden och därefter ut i arbetslivet för utländska akademiker.

– Vi tror att högskolan behöver bli bättre på att arbeta mer aktivt. Vi bör kunna visa upp vad vi vill, vad som behövs och vad vi kan göra.

”Breddad rekrytering och breddat deltagande - Mångfaldens utmaning!”

Projektet som startar den 15 september har samma namn som John Storans föreläsning och meningen är att man ska ta vara på olika erfarenheter för att öka både kunskap och förståelse kring arbetet med breddad rekrytering. Tre workshops är planerade och 25 personer från olika institutioner och avdelningar deltar i arbetsgruppen. Att en välkänd profil som John Storan knyts till projektet beror på att högskolan i somras skrev under ett samarbetsavtal med det universitet som han basar för. Uni­versity of East London, UEL, är ett av Englands och kanske också ett av världens mest etniskt blandade universitet. Det ligger nära några av Londons mest socialt utsatta områden.  

En målsättning för Annika Malm är att man tar tillvara på de studenter som redan finns på högskolan.

– Tänk om vi kunde diskuterade vilka studenter vi har istället för vilka vi vill ha och få till en övergripande diskussion om hur vi kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt under studentens hela väg till, genom och ut ur högskolan.

Hon tror att man kan tappa många personer som är lämpade för högskolestudier om man inte aktivt jobbar för att få in studieovana grupper. Något som oroar henne är också den pågående gymnasiereformen som kommer­ att försvåra arbetet med breddad ­rekrytering.

– I den nya gymnasieskolan ger inte alla program behörighet till högskolan. Dessutom begränsas möjligheterna till att studera på komvux, säger hon.

Ska spegla samhället

Tanken med breddad rekrytering är att man ska spegla samhället, som är mångfacetterat och då behöver studentsammansättningen på våra utbildningar också vara det. Istället för att se det som ett problem bör vi se det som en möjlighet, men frågan är hur vi kan ta tillvara olika erfarenheter och kunskaper.

– Vi behöver skapa ett bättre erfarenhetsutbyte inom högskolan men också få inspiration utifrån, menar Annika Malm.

För ett par år sedan bildades ett nationellt högskolenätverk för breddad rekrytering Includes och förra året presenterade Högskoleverket resultaten av en uppföljning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering ”Vad är breddad rekrytering?”.  I den framgår att man saknar just mätbara eller uppföljningsbara mål för breddad rekrytering i många handlingsplaner, och där handlingsplaner fanns framkom inte om målen hade uppnåtts utan strategierna fokuserade främst på att främja den kvantitativa rekryteringen. Nu gör man en kraftsamling på Högskolan i Borås för att visa vad man kan göra.

Breddad rekrytering: 

Arbetet med att locka nya grupper av studenter till högskolan och motverka snedrekrytering kallas i högskolesammanhang för ”breddad rekrytering”. Med det menas planerade och systematiska åtgärder för att rekrytera studenter från underrepresenterade grupper för att öka deras andel, men också planerade och systematiska åtgärder för att ta emot, introducera och stödja studenter i deras studier.