En ny dimension av sociala medier

Seminariet lockade många åhörare och lokalen blev snabbt fullsatt.  Den medverkande panelen gav flera perspektiv på hur biblioteken påverkas av sociala medier och hur de bör påverkas.   

Medverkande i panelen från vänster: Moderator: Jan Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Rasmus Fleischer, nätaktivist och doktorand i historia vid Södertörns högskola, Unni Drougge, författare som har undervisat i kursen Bloggens teori och praktik på Högskolan i Borås, Sara Kjellberg, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, Kristina Alexanderson, lärare, föreläsare och twittrare samt Cecilia Bengtsson, samordnare av skolbibliotek i Eckerö kommun,

Kristina Alexanderson arbetar som lärare och föreläsare och är en flitig twittrare. Hon menade att skolbiblioteken än så länge är en fysisk plats och inte något digitalt rum.
–Elever och till viss del lärare är inte medvetna om biblioteket som digital arena och inte heller vad biblioteket kan erbjuda med hjälp av sociala medier. Jag tycker inte att biblioteken har lyckats förmedla till oss i skolan hur de använder de sociala medierna. Dessa kan vara utmärkta verktyg för att kommunicera med biblioteksanvändarna.

Hon får medhåll av Cecilia Bengtsson, samordnare för skolbiblioteken i Eckerö kommun. Hon har goda erfarenheter av hur bibliotek marknadsför sina verksamheter via sociala medier.
–Många bibliotek finns redan på Facebook. Malmö Stadsbibliotek är ett bra exempel på detta. YouTube ger också nya möjligheter. Titta till exempel på KTH:s bibliotek som har använt filmer för att berätta om hur man kopierar och skaffar lånekort. http://www.youtube.com/watch?v=_vX7vHYYihQ

Cecilia Bengtsson menar också att biblioteken måste använda sociala medier för att omvärldsbevaka.

–Twitter har gett mig helt nya möjligheter att nätverka och samverka med människor som jag kanske inte skulle kommit i kontakt med annars.

Bibliotekens roll

Rasmus Fleischer, nätaktivist och doktorand i historia vid Södertörns högskola, höjer ett varnande finger för att man inte får glömma den roll biblioteken spelar i samhället och att svagheten med internet är att man inte får det mänskliga mötet.

–Sociala medier är inte bibliotekens starkaste väg. På biblioteken jobbar människor som kan erbjuda ett mänskligt urval. Vi behöver samspel och fysiska möten och inte bara tomma sökrutor på internet som vi ska fylla i själva, menar han och konstaterar:

–Det kan faktiskt vara viktigare för en del bibliotek att skaffa eluttag så att besökarna kan använda sina laptops, istället för att skaffa en gilla-sida på Facebook.

Han får medhåll av författaren Unni Drougge som tycker att sociala medier är ett innebegrepp och det har uppstått en hausse kring dessa frågor.

–Biblioteken har en viktig uppgift i att guida besökarna genom all information. Biblioteken har en kunskapsskatt och ett litterärt arv som måste förmedlas i nutidens fördumning. Det går inte att lära någon att tänka kritiskt, det är något man lär sig genom att tillgodogöra sig konst och litteratur som inte förenklar, utan komplicerar. Jag tycker att man hellre ska läsa en bra bok om året, än tjugo dåliga. Biblioteken måste bli värnare av god kvalitet.

Häftiga bibliotekarier

Hon menar också att biblioteken ska vara en träffpunkt in real life, som en motsats till det som sker i de sociala medierna.

–Satsa på att fräscha upp biblioteken så att det blir coolt att vara där. Vi måste också sprida budskapet att det är häftigt att vara bibliotekarie. De är experter på att systematisera och att söka information. Bibliotekarier har mängder av verktyg som kan vara till nytta för alla och det måste de få dela med sig av.

Unni Drougge, som själv lagt ut en bok på Pirate Bay, tycker att ändå att sociala medier har sin nytta.

–Informationsspridningen är snabb, det är lätt att få direktkontakt och att man lär sig fatta sig kort när man skriver.

Lättare att nå ut

Sara Kjellberg är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet och utbildad bibliotekarie. Hon disputerar på en avhandling om forskarbloggar i början av oktober. I sin forskning har hon sett nyttan med sociala medier och hur man kan sprida forskning och göra den mer tillgänglig för fler människor.

–I och med forskarbloggarna kan en informell kommunikation möjliggöras, kommunikationen finns sökbar på nätet. Det informella utbytet av information blir mer tillgängligt för fler människor, vilket gör att fler kan delta i diskussionerna.

Hon menar också att biblioteken måste bli mer medvetna om hur komplicerat mediasamhället är i dag.

–Biblioteken behöver en ny förståelse för hur komplex forskningskommunikationen är i dag.

Sara Kjellberg poängterar även att biblioteken har en viktig betydelse för det varaktiga och får medhåll av övriga i panelen.

–Bevarandefunktionen är traditionell för biblioteken och det är kanske så man måste fortsätta jobba i framtiden. Att jobba som motvikt till det som är en svaghet i sociala medier – att bevara, avslutar Jan Nolin.

Flera seminarier

Under Bok & Bibliotek medverkade Bibliotekshögskolan i flera seminarier. Ett handlade om hur man ska få lånen att öka på biblioteken. Skönlitteratur diskuteras överallt och säljs i stor omfattning, alltmedan bibliotekens utlåning av skönlitteratur minskar. I ”Barnbibliotekarien och professionen” diskuterade man vad som krävs av den samtida och framtida barnbibliotekarien. Vid seminariet ”Uppleva, lära, göra – det samtida barnbiblioteket” deltog bland andra Amira Sofie Sandin, universitetsadjunkt vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. Hon har skapat en webbplats där man kan fortsätta att  diskutera Det samtida barnbiblioteket. www.adm.hb.se/~amsa

Utanför seminariet passade Frances Hultgren på att sälja boken ”Barnet, platsen, tiden” som hon tillsammans med Kerstin Rydsjö och Louise Limberg varit redaktör för.
–Vi har bjudit in forskare från olika områden som skrivit varsitt kapitel. Boken handlar om hur man kan skapa en plats där barn får yttra sig som kulturvarelser. Biblioteken kan vara en fristad för barnen.