Forskarlunch mättade kunskapstörst

Före föreläsningarna bjöds det på lunchmacka och besökarna minglade förväntansfullt.

Anna Lorentzon och Richard Ericsson från Swedac hade sett annonserna om Forska på lunchen i Borås Tidning och blivit intresserade.
– Vi ska lyssna på Jan Nolin och hans föreläsning om sociala medier som förändringskraft. På Swedac är vi själva i startgroparna med sociala medier så det här passade bra, berättar Anna Lorentzon.

– Vi är intresserade av hur vi kan agera i sociala medier, både när det gäller att bevaka vad som händer i ämnen som rör oss men också för att kunna bemöta det som skrivs, säger Richard Ericsson.
– Det är roligt att det ges möjlighet till aktiviteter som denna på högskolan, och vi kommer gärna fler gånger.

Intresserade besökare

Två andra besökare var civilekonomstudenterna Daniel och Johan som såg fram emot en intressant föreläsning om den kriminella hotbilden mot det globala godsflödet.

Föreläsningen hölls av universitetslektor Daniel Ekwall, som var nöjd efter passet.
– Besökarna var intresserade och ställde frågor.

 

Fakta

Den 24 september är i hela EU utlyst som Researchers’  Night och aktiviteter pågick samtidigt i 32 länder runt om i Europa. I Sverige samordnas aktiviteterna under namnet ForskarFredag och arrangerades på 22 orter.