Hackers för hållbart vardagsresande

Daniel Rudmark arbetar, förutom som doktorand på Högskolan i Borås, även på Viktoriainstitutet i Göteborg och som utvecklare på InnovationLab.
– Högskolan i Borås är en av finansiärerna bakom projektet och flera forskare från Borås är involverade i projektet som syftar till att skapa nya modeller för utveckling av innovativa IT tjänster för att stödja ett mera hållbart vardagsresande. Projektet samlar en mängd offentliga, privata och akademiska aktörer. Vi fick en inbjudan att medverka och presentera vårt projekt och våra trafikdata för hållbart resande på Codemocracy.

Codemocracy är en tävling för utvecklare där uppgiften var att på endast 24 timmar skapa applikationer med hjälp av öppen data. Öppen data är information från myndigheter och organisationer som går att använda för att bygga tjänster, sajter, mobilapplikationer etc.   

Inspirerade vinnare

Det vinnande laget i tävlingen hade inspirerats av Daniel Rudmark och hans kollegor.
– De hade utvecklat en tjänst på sajten kollektivt.se där man i realtid kan se var Skånetrafikens bussar i Malmö befinner sig. Det verkar i dagsläget som att tjänsten kommer att leva vidare och utvecklas.

Ytterligare ett lag hade använt sig av trafikdata för hållbart resande. De utvecklade en bostadssökningstjänst där man genom att ange sin arbetsplats och hur länge man kan tänka sig att pendla per dag får träffar på lediga bostäder inom området.

Värdefullt utbyte

Forskarna i projektet var nöjda efter dagen på Codemocracy.
– Det var väldigt roligt att se hur utvecklarna tog till sig vårt forskningsprojekt och gjorde applikationer inom vårt område. I projektet kommer det framöver att byggas upp en portal där vi samlar trafikdata och uppmuntrar utvecklare att bygga applikationer baserat på detta. Den portalen kommer sedan under våren att utgöra basen för en liknande tävling med fokus på hållbart vardagsresande, berättar Daniel Rudmark.
– Även om två spännande tjänster producerades på den korta tiden uppstod också en viss frustration då det saknades nödvändig information och att den ibland var svår att förstå.

– Det här visar att projektet måste fortsätta arbetet med vilken information som finnas i portalen och hur den ska exponeras. Vi behöver den kreativa kraft som finns ute bland utvecklare idag för att kunna stödja ett hållbart vardagsresande.

Läs mer

http://www.idg.se/2.1085/1.337904/de-programmerar-for-demokratin
http://inuseful.se/codemocracy-24-timmar-for-oppen-data
http://web.viktoria.se/iset/