Högskolan lyfter förskolepersonal

Nu har ansökningsperioden öppnats för Förskolelyftet och den pågår fram till den 15 oktober. 2011 är sista året för den nationella satsningen som ska höja kompetensen bland landets förskollärare, barnskötare, pedagogiska ledare och chefer inom Förskolan.

– Vi vet inte när en liknande satsning kommer tillbaka, säger Gunilla E Magnusson som hoppas att framför allt regionens kommuner och friskolor verkligen tar chansen till den förmånliga kompetensutveckling som nu erbjuds. Större delen av personalkostnaderna får kommunerna nämligen tillbaka i form av statsbidrag.

Flest utbildningsplatser till Borås

Högskolan i Borås är det lärosäte i Västsverige som fått flest utbildningsplatser under våren 2011. Totalt satsar regeringen 200 miljoner kronor årligen till och med 2011 och 2 miljoner av dessa går under våren till Högskolan i Borås. Det innebär att 99 utbildningsplatser finns tillgängliga för förskolelyftet vid Högskolan i Borås. Dessa är fördelade på tre olika kurser (dubbla grupper för barnskötare). Gunilla E Magnusson är nöjd med fördelningen till Borås.

– Vårt kursutbud har hela tiden ökat. Första året med Förskolelyftet, som var 2009, fick vi inte genomföra någon kurs alls. I våras fick vi förtroendet att ge en kurs för förskollärare. Nu under hösten utökades utbudet till att även omfatta två kurser för barnskötare och under våren 2011 en kurs för ledningspersoner inom förskolan.

Satsning på förskollärare och barnskötare

Förskolelyftet omfattar tre målgrupper. Det handlar om barnskötare, förskollärare och chefer/pedagogiska ledare. Barnskötarna erbjuds bland annat en kurs i ”Barns lärande och meningsskapande i svenska och matematik”, 7,5 högskolepoäng och som ges för två kurs-grupper.

– Detta är ett bra sätt för barnskötarna att testa en högskoleutbildning, menar Gunilla E Magnusson som räknar med att en del av de barnskötare som går en kurs fortsätter den uppdragsutbildning till förskollärare som finns för just denna grupp och som startar hösten 2011.

Kursen som riktar sig till förskollärare omfattar 15 högskolepoäng och har fokus på barns språkliga och kommunikativa utveckling, allt för att höja kvaliteten i förskolan.

– Den ligger helt rätt i tiden. Målen i förskolans läroplan ska förtydligas och utvecklas och då är det bra att man har fått inspiration i form av en sådan här kurs, konstaterar Ann Brorman som är studierektor för lärarutbildningen som riktar sig mot förskolan.

Nytt i läroplanen är bland annat utvärdering, liksom att förskollärarnas pedagogiska ansvar skrivs in. Förskolechefens roll kommer också att regleras.

Kursen för chefer och ledare inom förskolan ­enda kursen i Västsverige

Borås är en av fyra platser i landet, och den enda i västra och södra Sverige, som ger kursen för chefer och pedagogiska ledare.

– Kursen omfattar 30 högskolepoäng och ges på halvfart, men för att underlätta deltagandet så har vi dessutom delat upp samma kurs i två delkurser, meddelar Gunilla E Magnusson.

Hon avslutar med att hon verkligen hoppas att kommuner och friskolor tar vara på den här chansen till förmånlig kompetensutveckling som högskolan och Skolverket erbjuder.

Läs mer om Förskolelyftet på RuC.s webbplats. 

Hela katalogen för Förskolelyftet finns även på Skolverkets sida, se bifogad länk.