Industriell ekonomi tar sikte mot världen

Just nu genomförs en större förändring inom området industriell ekonomi vid Institutionen Ingenjörshögskolan. Man gör bland annat en satsning på ett ökat internationellt samarbete, både inom forskning och studier. Redan för ett par år sedan togs de första kontakterna med Santa Catarina State University i Brasilien och nu tar man nästa steg. Målet är att hitta former för ett utökat samarbete och utbyte redan till nästa år för studenter, lärare och forskare.

Vill veta mer om logistikforskningen

Logistikforskningen på Högskolan i Borås intresserar i Brasilien och förra veckan kom två representanter från Santa Catarina State University i södra Brasilien på besök.

- De vill bygga upp logistikforskningen på universitetet i Brasilien och är intresserade av ha ett samarbete med oss på alla plan, både forskarutbyte och lärarutbyte. Men vi vill även dra nytta av varandras kontakter med stora företag som finns både i Brasilien och Sverige, t.ex. Volvo och Electrolux, förklarar Roy Andersson, studierektor på Institutionen Ingenjörshögskolan.

Inom kort kommer Dag Ericsson, professor i logistik, och Roy Andersson att åka till Brasilien för att närmare presentera logistikforskningen i Borås.
-I Brasilien är de bland annat intresserade av vår forskningsplattform Demand Chain Management samt av Textilhögskolans forskningsplattform inom Fashion Logistics, förklarar Roy Andersson.

Vid mötet fanns även en gästprofessor Sydafrika och två gästlärare från Kuba på plats, också för att diskutera ett djupare samarbete inom industriell ekonomi. Dessa kommer under hösten att undervisa studenter på programmet Industriell ekonomi – Internationell affärsingenjör.

Bild: Professor Dag Ericsson, Institutionen Ingenjörshögskolan, Professor Jan Van Vuuren, Sydafrika, Julio Da Silva Dias, Santa Catarina State University, Rudjareet Pal, magisterstudent på Textilhögskolan, Ana Julia Acevedo Urquiaga och Yinef Pardillo Baez, doktorander från Cujae, Jovane Medina Azevedo, Santa Catarina State University, och Roy Andersson, studierektor för området industriell ekonomi, Institutionen Ingenjörshögskolan.