Dokumentärfilmare intresserad av högskolans Montessoripedagogik

Det var Annika Malm och Ingamay Larsson som var i fokus när Xingpin Li ville veta mer om svensk montessoripedagogik. Under ett par timmar under onsdagen intervjuades och filmades de för att berätta om hur utbildningen i montessoripedagogik för verksamma lärare  är upplagd på högskolan och även i övriga Sverige. Hon blev mycket intresserad när hon hörde att högskolan utbildar lärare i pedagogiken för äldre åldrar också. I Kina finns montessoripedagogiken mest för förskolebarn och lärarna arbetar oftast ensamma med barngruppen.

Xingpin Li samt hennes tolk och kameraman har tillbringat två veckor på montessoriskolan Älvkullen i Kungälv för att dokumentera hur lärare och barn arbetar både i hemma och i skolan. Efter besöket i Kungälv och i Borås åkte de vidare till Stockholm där de skulle träffa Nobelkommittén för en intervju, eftersom många nobelprisvinnare har gått i montessoriskola. Därefter skulle de vidare till bl a Italien, Maria Montessoris hemland. Resultatet av Xingpin Lis intervjuer och filmande ska bli en ny dokumentärfilm om montessoriutbildningen i Europa.

Xingpin Li tilldelades 2004 utmärkelsen ”Best Documentary Award” i Kina för sin film. 

Fakta: Montessoripedagogik

Montissoripedagogik, som har sitt ursprung i den italienska läkaren Maria Montessoris forskning om barns utveckling, bygger på en övertygelse att barnet strävar efter att utveckla sig själv vilket anses ske om barnet får arbeta så fritt som möjligt. Läraren ska inte ha en framträdande roll i klassrummet. Blir det problem ska läraren finnas där för att ge råd och hjälp, om barnen behöver ledning så ska läraren finnas till hands, men endast för att ge barnet skäl att lära sig. Läraren ska endast uppmuntra inlärningen, och hjälpa barnet att lära sig självt, inte ta kontroll över barnet och beordra eller ställa krav. Läs mer om montissoripedagogik på Wikipedia.