Lösning för studenter som missat att registrera sig

Det handlar om ett fåtal personer som, efter att ha tackat ja till sin utbildningsplats, har missat att registrera sig på Institutionen Ingenjörshögskolan och Institutionen för pedagogik. Något som de skulle ha gjorts före den 25 augusti. 

Registrering till Högskolan i Borås har de senaste åren skett via webben, vilket är ett vanligt och beprövat tillvägagångssätt vid landets lärosäten. Eftersom 4 300 antagna studenter har registrerat sig i enlighet med gällande bestämmelse vid HB har korrekt information om antagningsregler nått i stort sett alla som har antagits. Uppgifter i massmedia om att antagningen har präglas av kaos är därför missvisande.

Det kan emellertid inte helt uteslutas att den lilla gruppen om ca 50 antagna studenter kan ha fått missvisande information via andra kanaler. Högskolan kommer därför att försöka bereda plats åt denna grupp studenter. – Vi kommer omgående att sätta oss i förbindelse med dem som det berör, lovar Lena Nordholm.

Informationsgivningen om registrering kommer, i enlighet med praxis på lärosätet, ses över för att högskolan ska få klarhet i om några rutiner behöver förbättras.

– Vi kommer att arbeta för att vi ska bli ännu bättre på alla slags studentkontakter nästa år, avslutar Lena Nordholm.