Många ville höra mer om energikombinat

Som en del i Kretsloppsveckan, arrangerad av Borås energi & miljö AB i förra veckan, gav Institutionen Ingenjörshögskolan en öppen föreläsning om Energikombinat som en framtidslösning för produktion av energi i olika former. Detta med anledning av att Borås stad ska bestämma om man vill bygga ett nytt kraftvärmeverk, eftersom nuvarande börjar bli för gammalt eller satsa på en större energikombinatanläggning 2013. Man berättade också om den internationella aktivitet som Högskolan i Borås just nu görs i samarbete med Borås Stad, Borås Energi & miljö och SP samt den forskning i resursåtervinning som bedrivs på Högskolan i Borås. 

Ökad effektivitet med energikombinat

Tobias Rickards, professor i energiteknik på Institutionen Ingenjörshögskolan, förklarade hur ett energikombinat fungerar och vilka vinster man kan få ut. Ökad effektivitet, möjlighet till bättre utnyttjande av förnyelsebar råvara, bättre ekonomi genom skalfördelar som lägre kostnader för olika producerande enheter och möjligheter att ta fram fler produkter (el, pellets, biogas, bioetanol) var några vinster som han talade om, men även möjligheten att ställa om produktionen utifrån elbehov och fjärrvärmebehov.

Hans Björk, prefekt på Institutionen Ingenjörshögskolan, talade om den forskning man bedriver på Högskolan i Borås inom resursåtervinning och de utbildningar som ges inom samma område.

Pär Carlsson från Borås Energi & miljö AB berättade om olika internationella samarbetsprojekt man deltar i via den aktörssamverkansgrupp som nyligen bildats i Borås för att sprida ”Borås-modellen” vad det gäller avfallshantering. Bland annat pågår just nu ett projekt med att ta fram en biogasanläggning i Indonesien och diskussioner förs dessutom med andra kummuner/städer i andra länder för att sprida kunskap och erbjuda tjänster.

Argument för och emot

Gunnar Peters, vd på Borås Energi & miljö, gav en historisk återblick av företagets historia, från att ha varit energibolag till att också vara ett miljöbolag, och den satsning på ett nytt kraftvärmeverk med energikombinat som man hoppas att Borås stad ska satsa på.

Avslutningsvis genomfördes en debatt där en kritiker mot ett nytt energikombinat, Rune Bohlin, boråsare och fjärrvärmekund, fick ge en röst mot en satsning på ett energikombinat med den tänkta placeringen vid avfallsanläggningen Sobacken strax utanför Borås.

- Jag är skeptisk till att satsa på stora projekt. Kan ni lova att inte fjärrvärmekunderna drabbas av höjda avgifter? Stora projekt brukar alltid kosta mer än man beräknat från början, menade Rune Bohlin som inte heller tycker att ett energikombinat på Sobacken är en god idé utan hellre vill se en lösning för kraftvärmeverket på nuvarande plats på Pantängen.

Gunnar Peters svarade bland annat att det viktigt att satsa på en anläggning men möjligheter att i framtiden bygga ut och att man på Pantängen inte har sådana möjligheter.

Övre bild: Tobias Richards, Gunnar Peters och Rune Bohlin i debatt.

Bildkollage: Tobias Richards, Pär Carlsson, Gunnar Peters, Rune Bohlin och Hans Björk.