Milstolpe för BHS

Nasrine Olsson, forskarstuderande vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS), spikar avhandlingen "Taken for Granted: The Construction of Order in the Library Management System Decision Process." Den är en empiriskt baserad, teoretisk diskussion i processen för beslutsfattande i förhållande till Library Management Systems (LMS).

Hur ser du på att detta är 25:e spikningen vid BHS?

– Både BHS och högskolan måste vara väldigt stolta över att det producerats 25 större akademiska arbeten inom institutionen. Under min tid på BHS har det skapats många rutiner och strukturer för att stötta forskning och forskare.
– Det finns alltid utrymme för förbättring, men att producera 25 avhandlingar på relativt kort tid är en indikation på hårt arbete och engagemang hos de som skapat den här miljön. Det är överväldigande att tänka på alla som har en del i min studie och jag är tacksam för den miljö jag har kunnat arbeta i och det stöd jag fått.

Dagens spikning är även den första sedan institutionen fick forskarutbildningsrättigheter i slutet av juni.

Disputation: 1/10 Tid: 13:15 - 17:00 Plats: M404

Läs mer om Nasrine Olson
Läs mer om BHS.