Pepparkaksgubbar med hjärta

“Evaluation of various strategies to improve outcome after out-of-hospital cardiac arrest with particular focus on mechanical chest compressions” heter Christer Axelssons avhandling där framsidan består av pepparkaksgubbar. Mannen som gjort figurerna är den tidigare överläkaren Stig Holmberg, mannen som tog HLR till Sverige. Varje jul brukade han göra en pepparkaksfigur bestående av en OLA-ambulans (Olycksfallsambulans) och ett scenario, som han sedan fyllde med godis och ställde på avdelningen där han arbetade.
– Jag bad honom göra den efter hjärtstoppsscenariot, berättar Christer Axelsson och fortsätter:
– Han är medförfattare till en artikel i avhandlingen och visste vad jag gjorde.  Pepparkaksfigurerna gjorde han förra julen och då var jag där och fotade dem.

Vad är det viktigaste du kommit fram till?

– Jag har öppnat dörrar så att vi kan förbättra vården vid hjärtstopp utanför sjukhus. Jag har visat på möjligheter och vilken riktning vi ska kunna gå. Hjärtstopp handlar om att rädda liv, det är det resultatet man vill uppnå. Tiden är viktig, men det är också viktigt att man gör en bra behandling.

Med start från och med den 18:e oktober har Christer Axelsson fått en lektorstjänst vid Institutionen för vårdvetenskap. Han har tagit tjänstledigt från sitt nuvarande arbete inom ambulansen under ett år. Johan Herlitz, professor vid Institutionen för vårdvetenskap, har varit hans handledare och säger att ”det är viktigt att ledande profiler som Christer Axelsson träder fram”, i och med att han är den förste från ”de egna leden” som disputerar.
– Det gör mig stolt att Johan tycker att jag är viktig för utvecklingen av ambulansen. När jag börjar arbeta här på högskolan hoppas jag kunna sporra studenterna som ska arbeta inom ambulanssjukvården så att de går vidare och göra forskningsarbeten som utvecklar vården inom ambulansen.

Vad blir nästa steg?

– Nu vill jag starta en studie som ska titta på om höjda ben kan öka överlevnaden i en större population. Sedan skulle jag vilja vara med och starta några nya behandlingsvägar för patienter med hjärtstopp, avslutar Christer Axelsson.

Läs mer om avhandlingen.

Disputation: 1 oktober 2010.
Plats: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3 Göteborg, Göteborgs Universitet
Tid: 13.00-16.00
Opponent: Professor Kjetil Sunde Kirurgisk Intensivavdeling Oslo Universitetssykehus Ullevål, Norge