Projektet Samordnad vårdplanering nu inne i steg tre

Eva Lidén och Angela Bångsbo från FoU Sjuhärad Välfärd har i det första steget studerat vård- och omsorgsplaneringsmöten sett ur personalens perspektiv där fokus låg på samverkan. I steg två gjordes intervjuer med brukare/patienter och man tittade på hur delaktigheten fördelades mellan brukare/patienter och personal. Resultaten från de bägge studierna finns i rapporterna ”Vård och omsorgsplaneringsmötet” (2009) samt ”Kommunikativa processer och upplevelser av delaktighet i vård- och omsorgsplaneringsmöten”. Den sistnämnda är precis utgiven, och bägge rapporterna finns att ladda ned här.

Med utgångspunkt från de bägge studierna, är man nu inne i steg tre. Steg tre är en fortbildning av personal som är berörda av vård- och omsorgsplanering och som pågår under hösten 2010.