Rapport från Sveriges mest okända universitet

– Alla känner nog inte till att Sverige är med i ledningen för det här framgångsrika projektet i Sydostasien och att en högskola kan spela en fredsfrämjande roll, säger Sten Dellby.

Said Irandoust är rektor vid AIT är sedan år 2005  och tidigare rektor vid Högskolan i Borås.

– Said Irandoust har arbetat intensivt med förhandlingar för att få till stånd ett avtal mellan de länder som har studenter vid AIT, säger Sten Dellby. Vid en högtidlig ceremoni i veckan undertecknade ambassadörer för elva länder, däribland Sveriges, det fördrag som omvandlar AIT till en mellanstatlig organisation. Under året väntas ytterligare ett antal länder ansluta sig.

Relationerna mellan Thailand och Kambodja är just nu så ansträngda att länderna inte har ambassadörer i varandras huvudstäder. Men vid fördragets undertecknande så var Kambodjas Chargé d'affairess på plats i Bangkok för att skriva på fördraget, berättar Sten Dellby , som menar att AIT är praktsikt exempel på hur högre utbildning kan förena länder.

Plantskola för framtidens ledare

På AiT finns masters- och doktorsutbildningar med fokus på teknik och hur tekniska lösningar bäst kan kopplas till bland annat hållbar utveckling i regionen. Lika viktigt är att AiT är en plattform för internationella dialoger och en plantskola för framtidens ledare i den här delen av världen. På samma kurs kan det finnas studenter från länder som Burma, Indien, Nepal och Kina. Nordkoreaner och sydkoreaner deltar sida vid sida på samma konferens.

Det finns dessutom gäststudenter från USA och flera andra västländer. Högskolan i Borås planerar att en hel klass med 30 studenter, som läser till affärsingenjörer på det Internationella ekonomiprogrammet, ska studera vid AiT under våren 2011. Svenska studenter behöver erfarenhet av att göra affärer i denna del av världen, påpekar Sten Dellby

AiT grundades 1959 av SEATO, som under kalla kriget var tänkt att bli Sydostasiens svar på NATO. SEATO lades ner 1977 och numera så samverkar de forna fienderna i att stödja AIT. Sverige är genom SIDA en av de största bidragsgivarna.

– Att ett universitet blir en mellanstatlig organisation är unikt, likaså att det befinner sig i den internationella politikens mittpunkt, säger Sten Dellby vid Högskolan i Borås. Det är positivt att Sverige får spela en viktig roll i det här sammanhanget.