Start för höstens filosoficaféer

Under rubriken ”Vantrivs vi i kulturen? – om ångest och melankoli kring år 1900 och år 2000” utgår Karin Johannisson från den våg av stresstillstånd som drabbade västvärldens medelklass i sekelskiftet 1900 och den analys som gjordes av samtidens kulturkritiker, från Freud till Weber. Orsaken till ohälsan ansågs ligga i såväl nya samhällsstrukturer och modernisering som mentala förskjutningar kopplade till känslor och sinnen, och utifrån dessa tillstånd gör Karin Johannisson jämförelser mellan dåtid och vår egen samtid.

Filosoficaféet firar tio år

Filosoficaféet äger rum på torsdagar klockan 18:00-20:00, i sal M204, Sandgärdet, Högskolan i Borås. Caféet med servering är öppet. Anmälan behövs ej. Fri entré.

22 september (obs – onsdag)

Vantrivs vi i kulturen? – om ångest och melankoli kring år 1900 och år 2000
Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria

7 oktober

Islam och traditionen – Hur fungerar religionen i dag?
Jan Hjärpe, professor i islamologi

28 oktober

Martyren, hämnden och det historiska minnet
Michael Azar, fil.dr. i idé- och lärdomshistoria

18 november

Helighetens envisa vägran att försvinna – om behovet av andliga fickor i tiden
Owe Wikström, professor i religionspsykologi

9 december

Tillit och förtroende i kris
Ola Fransson, fil.dr. i idé- och lärdomshistoria

Hela programmet hittar du även på här.