Vårens intåg på högskolan

Den vakne kan tycka sig känna igen katalogen då temat från höstkatalogen fortsätter. Men det är en betydligt tunnare katalog som nu presenteras.

– Vårterminen 2011 startar tre program på grundnivå respektive tre program på avancerad nivå. Därutöver ges en mängd kurser inom olika ämnen, berättar katalogansvariga Jennifer Tydén, informatör på Högskolan i Borås.
– För första gången har vi också med ett eget kapitel om uppdragsutbildning i katalogen. Detta är något som har efterfrågats från flera håll.

Katalogen, som tryckts upp i 5 000 exemplar, kommer i dagarna att skickas ut till vidareinformatörer runt om i landet. För den som vill ha ett eget exemplar går det bra att beställa via webben eller hämta ett på högskolan. Här finns även katalogen som bläddningsbar pdf.