Årets bibliotek 2011 i Borås?

Grattis till nomineringen! Hur känns det här?

– Det känns väldigt roligt, både för oss på biblioteket och för hela högskolan. Alla medarbetare som jobbar inom BLR har bidragit till att vi når de här fina resultaten.

Hur kommer det sig att ni har blivit nominerade?

– Vem som har nominerat oss vet vi inte men vi tycker att motiveringen är en väldigt fin. Det är en bra beskrivning av hur vi arbetar och vill arbeta på BLR. För just det här priset är det biblioteket som står i fokus men det är viktigt att även lyfta fram att BLR som organisation är unik med all den stödverksamhet vi erbjuder studenter och anställda vid högskolan.

Vem vinnaren blir presenteras den 22 september på Bok- och biblioteksmässan. Det blir en lång väntan nu i sommar…

– Ja, det blir verkligen spännande! Vi brukar ju vara väl representerade vid Bok- och bilblioteksmässan men i år kanske det blir en extra satsning, vem vet?

Motiveringen för Högskolan i Borås lyder:
Bibliotek & läranderesurser vid Högskolan i Borås arbetar både nära och aktivt med högskolans utbildningar, forskning och ledning. Det föredömliga samarbetet mellan institutioner och bibliotek sätter alltid studenten och lärandet i centrum. Biblioteket används flitigt av studenterna vilket märks bland annat på ökat besöksantal. Biblioteket har en aktiv roll i högskolans strategiska utveckling.

De andra nominerade biblioteken är Internationella biblioteket i Stockholm och Norrköping stadsbibliotek.  

Läs mer på DIK:s hemsida.