De är bäst på samverkan


Gunilla E Magnusson får sitt pris av Björn Brorström, Jessica Magnusson från SP och Andreas Henriksson, kårordförande i Studentkåren.

Hela 85 utställande företag och organisationer trängdes under årets STARK-dag på högskolan. Förutom varmkorv och glass bjöds också besökarna på soffseminarier i entrén och som avslutning gästades dagen av radioprofilerna från programmet Tankesmedjan i P3. Jonathan Unge och Simon Svensson delade med sig av spaningar och funderingar kring sociala kontakter, arbetsmarknadsdagar och hur man snyggast säljer sig själv och sin organisation.

Därefter var det dags för Högskolan i Borås Samverkanspris – för ett professionsnära samarbete att delas ut. Björn Brorström delade ut pris i tre kategorier och vinnarna blev:

I kategorin extern part: Jessica Magnusson vid SP, med följande motivering:
Jessica lägger ner ett stort arbete på att tillsammans med högskolan skapa förutsättningar för utbildnings- och forskningsutbyte inom avfallshantering och energikonvertering. Hon gör goda insatser i att bilda nätverk och driva samarbetet med Högskolan i Borås och andra parter, såsom Borås stad och företagare. Jessicas arbete är och kommer också i framtiden att vara till mycket stor nytta för högskolan både nationellt och internationellt.

I kategorin egen personal: Gunilla E Magnusson vid RuC, Regionalt utvecklingsCentrum vid Institutionen för pedagogik med följande motivering:
Gunilla har under 2010 bidragit till utveckling av högskolans roll som professionslärosäte. Under året har intäkterna för uppdragsverksamheten inom RuC fördubblats och ett 70-tal utvecklingsinsatser genomförts inom olika organisationer och företag. Skolverket och kommunerna i Sjuhärad är mycket stora aktörer i denna verksamhet och Gunilla fungerar som en länk mellan högskolan och skolväsendet. 

I kategorin studentpriset: Studentkåren i Borås, med följande motivering:  
Studentkåren är den största studentsammanslutningen bland studenterna vid Högskolan i Borås. Genom ett aktivt arbete med visionen Sveriges bästa högskola, i Sveriges bästa studentstad samverkar man med både högskolan och staden Borås. Kåren har också intensifierat studenternas kontakter med näringslivet bland annat genom att återstarta STARK konsult och genom ett tätare samarbete med företag. 

Kvällen avslutades med mingel och buffé i Vardagsrummet i Sandgärdet.