En personlig föreläsning om individens möjligheter

Vad handlar din föreläsning om?

– Jag kommer att tala om individens möjligheter och hur du själv kan påverka ditt liv. Om att utgå ifrån det man har och utveckla det på ett optimalt sätt men också om hur förödande det kan vara att försöka göra om en person utifrån någon sorts normalitet.

Hur tror du att dina ord kan påverka människor?

– Jag vet ju inte i hur stor utsträckning jag kan påverka, men jag tycker det är fantastiskt att kunna beröra människor så starkt trots att det är en ganska formell situation. En föreläsning är ju inte direkt intim. För mig är det viktigt att inte vara anvisande och komma med några pekpinnar utan snarare dela med mig. Förhoppningsvis känner människor igen sig och kan identifiera sig med min berättelse, trots att våra liv ser mycket olika ut. 

Din publik kommer främst att bestå av yrkesverksamma sjuksköterskor. Vad är dina egna erfarenheter av vården idag?

– Nu för tiden har jag har väldigt lite kontakt med vården. Mina erfarenheter är blandade, men jag känner mig inte bitter. Jag hörde nyligen talas om en sex månader gammal pojke utan armar där proteser kommer att vara fokus i hans rehabilitering. Vården är fortfarande så fixerad vid utseende och normalitet.

Vad inspirerar dig?

– Jag har inga förebilder eller särskilda personer jag ser upp till. Min inspiration är musik och träning. Det är mitt sätt att rensa hjärnan och få ny energi.