Första egna doktoranderna på plats

Samtliga studenter i denna första kull har antagits inom området resursåtervinning, som med sin kompetensbredd är ett unikt forskningsområde i Sverige. Tre av studenterna fortsätter med forskarstudier efter att ha avslutat en masterutbildning på Högskolan i Borås och fyra kommer från Nigeria.

Pionjärerna på forskarutbildningen är:

Kehinde Oluoti, 26 år, från Nigeria, kommer att fokusera på resursåtervinning i hemlandet Nigeria och ska studera förgasningsprocessen av olika slags avfall. Målet är att finna metoder för att göra förbränningsprocessen snabbare och mer effektiv.

 

 

Fatimat Bakare, 31 år, från Nigeria. Henne forskning kommer att handla om att utveckla nya typer av plaster som kan användas i kompositer. Plasterna ska tillverkas av biobaserade råvaror för att lättare kunna brytas ner i naturen utan att avge farliga restämnen.

 

 

Mofoluwake Ishola, 31 år, från Nigeria, kommer att ägnas sin forskning åt att utveckla ny teknik som kan skynda på rötningsprocessen av framförallt fruktrester för produktion av bioetanol till bland annat fordon.

 

 

Julius Akinbomi, 34 år, från Nigeria, ska studera en jäsningsprocess för att omvandla cellulosa och avfall till biogas.

Der fyra forskarstudenterna från Nigeria kommer att varva sin studietid mellan att vara på Högskolan i Borås och på hemuniversitetet Lagos State University.

 

Solmaz Aslanzadeh, 37 år, från Sverige, har studerat på en tvåårig magisterutbildning i kemiteknik – tillämpad bioteknik på Högskolan i Borås och fortsätter nu på den nya forskarutbildningen. Hon studerar olika rötningsprocesser för biogasproduktion. Målet är att effektivisera rötningsprocessen och korta ner den från 30 till tio dagar. Snabbare process ger mer biogas är grundtanken.

 

Farzad Moradian, 29 år, från Iran, har gått masterutbildning i energi- och material – hållbara tekniska system på Högskolan i Borås. Han undersöker kombinationer av material för att få fram bäst effekt vid förbränning och samtidigt genererar så lite utsläpp som möjligt. Han studera framförallt förbränning av djuravfall i ett samarbete med Borås Energi & miljö AB.

 

Abas Mohsenzadeh, 26 år från Iran, har gått klart masterutbildning i energi- och materialåtervinning –  industriell bioteknik på Högskolan i Borås. Han jobbar med datorsimulering av olika slags förgasningsreaktioner och deras effekter.

 

 

Inom en fyraårsperiod avser man att anta uppåt 30 doktorander inom området resursåtervinning.

På Högskolan i Borås har man redan tidigare handlett doktorander. Detta har då skett genom samarbete med andra lärosäten. Antagningsprocessen inom de övriga forskningsområdena på Högskolan i Borås har också inletts.

Läs tidigare nyheter:

2011-03-08 Högskolans första doktorander antagna
2010-10-27 Dubbelt upp för forskarutbildning i textil och mode
2010-06-30 Ja till forskarutbildning i Borås