Givande utbyte och väderdramatik på Australienresa

Louise Limberg och Anna Lundh efter sitt seminarium vid CSU i Wagga Wagga, Louise Limberg och professor Christine Bruce tillsammans med doktorander från ISG, skolbiblioteksentrén vid den översvämningsdrabbade Milton State School i Brisbane.    

Allting började med att Louise Limberg för drygt tio år sedan blev kontaktad av Christine Bruce, som numera leder Information Studies Group, vid Queensland University of Technology i Brisbane (QUT).

– Hon hittade mig på det då unga internet. Vi forskade båda om informationskompetens med fenomenografisk forskningsansats, vilket var mycket ovanligt på den tiden, berättar Louise Limberg.

Sedan dess har samarbetet mellan Högskolan i Borås och QUT vuxit fram och i vintras bjöds Louise som adjungerad professor in att tillbringa en längre period hos Information Studies Group.

– Australien är ett land som lider av ”the tyranny of distance”. Det är ett väldigt stort och glesbefolkat land som ligger långt borta från allt. Det är därför både svårt och  viktigt för dem med kontakter och syftet med det här besöket var just att fördjupa vårt samarbete, berättar Louise Limberg.

Tillsammans med doktorand Anna Lundh besökte Louise Limberg i vintras QUT i Brisbane och Charles Sturt University (CSU) i Wagga Wagga.

Samtal med doktorander och forskare
Under vistelsen i Australien ägnade Louise Limberg en stor del av tiden åt samtal och rådgivning till doktorander och yngre forskare i Information Studies Group. Gruppens forskning profileras starkt på informationskompetens, med särskilt intresse riktat mot digitala medier i Web 2.0-miljöer. Här finns tydliga gemensamma intressen mellan forskningsgruppen vid QUT och den forskning som bedrivs vid BHS och inom LinCS.

– Poängen med internationellt samarbete är just att få ta del av varandras forskning på ett närgånget sätt, gärna i seminarieform, säger Louise Limberg. 

Anna Lundh är doktorand vid BHS, och handleds av Louise Limberg. Hon närmar sig nu slutet av sitt avhandlingsarbete om hur yngre skolbarn söker information och detta var hennes andra besök i Australien.

– Det är otroligt lärorikt att som doktorand lära sig att fungera i internationella sammanhang. Jag presenterade min forskning under två seminarier och bara att få formulera sig på ett annat sätt än vad man är van vid är oerhört viktigt, säger Anna Lundh.

Hon berättar även att engelskan oroade henne mycket inför den första resan men att sedan komma över den språkbarriären och bli bekväm med att prata om sin forskning på engelska var en lättnad.

Dramatiskt avslut på vistelsen
Australien härjades i vintras av kraftiga översvämningar och i Queensland var det de värsta i delstatens historia. Vädrets makter gjorde slutet av vistelsen dramatisk för Louise Limberg och Anna Lundh, när kontorsbyggnaden i Brisbane översvämmades och de var tvungna att packa sina saker och utrymma den.

– Även om vi bodde högt beläget och inte utsattes för någon direkt fara var det klart att man blev påverkad. Det som var fint att se var hur alla hjälpte varandra och hur stan organiserade sitt hjälparbete, säger Anna Lundh som bland annat hjälpte till att röja upp i en närliggande stadsdel.

Trots de dramatiska inslagen på resan är Louise Limberg och Anna Lundh nöjda med sin resa och ser utbytet som mycket givande. Flera australiska forskare kommer att besöka Borås i år och nästa år för att tillbringa en längre tid här.  Närmast på tur står Dr. Kim Thompson från CSU som besöker BHS 14-15 april. I november kommer forskare från både CSU och QUT att delta i workshop om ”social media and information practices” på BHS.