Högskolan inspirerar Norges universitets- och högskoleråd

Högt på dagordningen för den interna konferensen var diskussionen kring lärosätenas autonomi, berättar Rune Jörgensen som arbetar som högskoledirektör i Stord/Haugesund. Besöket vid Högskolan i Borås gav deltagarna insyn i lärosätets strategiska arbete och vice direktören för UHR Guri Bakken framhöll högskolans förmåga att prioritera som en viktig lärdom att ta med hem.
– Det finns en medvetenhet vid Högskolan i Borås kring att profilera utvalda områden framför ett bredare utbud, säger Guri Bakken och poängterar att strategin visat sig framgångsrik.

Flera av UHRs representanter lyfte fram att Högskolan i Borås bevisar att det inte är nödvändigt att vara ett universitet för att satsa på forskning och vidareutveckling av professionsområdena.

Enligt UHRs styrelsemedlemmar är problemställningarna likartade i Norge och Sverige. Trond Singsaas, som är universitetsdirektör för Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet (NTNU) i Trondheim, förklarar att trots detta så hanteras utmaningarna på olika sätt vilket gör studiebesök och ytterligare dialog länderna emellan intressanta.

Program och deltagarlista