Inspirerande dag om hållbar utveckling


Lars Bäckström, Birger Schlaug, Eva Kindgren och Peter Dobers belyste alla olika perspektiv av vad arbete med hållbar utveckling kan innebära.  

Efter att Folkan nästan fyllts till bredden av högskolans personal, några utvalda studentgrupper och externa inbjudna var det dags att inleda temadagen om hållbar utveckling 2011. Björn Brorström, som är ansvarig för högskolans arbete med hållbar utveckling, poängterade att när högskolan nu siktar mot miljöcertifiering är hållbar utveckling något som ska genomsyra hela verksamheten.

De fem inbjudna föreläsarna var Björn Söderberg, entreprenör och grundare av Fair Enterprise Network, Birger Schlaug, författare samt före detta språkrör och riksdagsledamot (MP), Lars Bäckström, landshövding i Västra Götalands län, Ann-Marie Heinonen och Eva Kindgren, miljöchef samt CSR- och kvalitetsansvarig på KappAhl och Peter Dobers, professor i företagsekonomi med inriktning på hållbar utveckling.

Det finns inga ursäkter

Förmiddagen bjöd på flera olika synsätt på hållbar utveckling, klimat och levnadssätt och ibland krockade åsikterna en aning, som till exempel Birger Schlaugs syn på shopping och konsumtion kontra representanterna från KappAhls. Vad alla verkade enas kring var att för att nå hållbar utveckling måste alla hjälpa till, varje individ måste dra sitt strå till stacken och inte komma med ursäkter.

 Eller som entreprenören Björn Söderberg uttryckte det:

– Har man en idé är det bara att genomföra den, det finns inga ursäkter, bara gör det!

På eftermiddagen samlades personalen i sina olika avdelningar för att diskutera handlingsplaner och aktiviteter i arbetet med hållbar utveckling.