Intresset för Waste Recovery – aktörsamverkan i Borås ökar i snabb takt

Hans Björk, prefekt på Institutionen Ingenjörshögskolan, Margareta Oudhuis, docent på Institutionen för pedagogik , professor Mohammad Taherzadeh, professor Tobias Tobias Richards, institutionen Ingenjörshögskolan, Jessica Magnusson, SP, samt Olle Engström, projektkoordinator för Waste Recovery, anordnade i  början av april en konferens tillsammans med Universidade de Saõ Paolo.  Man presenterade samarbetsmodellen mellan högskola, stad, näringsliv och forskningsinstitut. Konferensen fick lokalt ett stort genomslag. Saõ Paolo Research foundation, FAPESP, som är en mycket viktig forskningsfinansiär i Brasilien uppmärksammade särskilt Borås avfallshanteringsmodell i sin konferenssammanfattning. Flera andra nyhetsmagasin uppmärksammade också konferensen. t.ex Exame.com

Ännu mer nätverkande på gång

Under besöket i Brasilien fortsatte man även knyta nya kontakter. Bland annat besöktes Saõ Bernardo do Campo, en kranskommun till Saõ Paolo, där bland annat Scania, SKF och Saab har verksamhet. Här sponsrar Saab ett Svensk-brasilianskt forskningsinstitut som inom kort ska invigas. Även SP är involverat i detta institut och nu ska också Waste Recovery involveras inom området innovation och utveckling.

- Vi fick tala med stadsledningen i Saõ Bernardo do Campo. Man har sedan en tid samarbeten i Linköping.  Man vill nu också vidga samarbete till Waste Recovery i Borås, berättar Hans Björk.

Gruppen besökte ett universitet i staden Natal i norra Brasilien, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Även här mötte man stort intresse för samarbete i Waste Recovery-anda.

- I denna del av Brasilien ägnar man sig också åt forskning kring bioetanol och förgasning, precis som vi gör på Högskolan i Borås. Högskolan i Borås kommer att skriva ett samarbetsavtal med universitetet i Natal.

Vidare besökte man staden Guamaré där det brasilanska oljeföretaget Petrobras har en anläggning. Petrobras är också intresserat av samarbete kring Waste Recovery. Man fick träffa borgmästaren och kommunledningen i Guamaré. Förutsättningarna är goda för ett utvecklat samarbete med ett lokalt "triple helix", dvs. samverkan mellan universitet/högskolor, företagande och offentlig sektor.

Besök på högskolan

I förra veckan genomfördes ett returbesök från Fortaleza som svar på ett besök av en Waste Recovery-delegation före jul 2010. Miljöborgarrådet samt representanter från universitetet besökte Högskolan i Borås och SP och fick se de återvinningsanläggningar som finns i Borås. De avser att återkomma med ett förslag på ett Waste Recovery-nätverk enligt den modell som pågår i Indonesien.

Redan nästa vecka kommer Borås att få ytterligare besök kopplat till Waste Recovery. Då kommer de svenska ambassadörerna verksamma i Colombia, Mexiko samt Brasilien hit.

Läs mer om Waste Recovery.