Lyft inför lärarlegitimationens införande

Från och med den 1 juli 2011 kommer alla landets lärare att kunna ansöka om att få lärarlegitimation.
– Det blir ett enormt jobb för kommunerna att hantera, konstaterar Gunilla E Magnusson som uppskattar att runt 180 000 lärare i landet berörs av den nya reformen.  Hon är positiv till den nya legitimationen och hoppas att den kommer att innebära att läraryrkets status höjs, men hon tror också att den blir kostsam.  

– Alla talar om att det är en underfinansierad förändring som sätts i rullning. Inventering har gjorts eller kommer att göras inom kommuner för att få en bild av lärarnas kompetens idag.  De lärare som inte är behöriga får inte sätta betyg efter halvårsskiftet 2015.

– Det är just här som vi på högskolor och universitet kan komma in och stödja kommunerna med genomförande av behörighetsgivande utbildning.

Specialutformat lärarlyft
Gunilla E Magnusson berättar vidare att man i Lärarlyftet har begränsat utbudet till mer ämnesspecifika insatser för att hjälpa fler lärare att få sin legitimation.  Till hösten ges vid Högskolan i Borås sex behörighetsgivande kurser i ämnena svenska (grund och påbyggnad), matematik (grund och påbyggnad),  engelska ( grund) samt bild (grund). Samtliga kurser går på halvfart och är på 15-30 högskolepoäng.
–Bild är faktiskt helt nytt för i år och vi kände att det var ett bra komplement till de övriga ämnena.

Den nuvarande varianten av Lärarlyftet kommer att ges fram till och med december 2011. Därför startar Lärarlyftet II. I denna del finns det idag betydligt mindre pengar (ca 300 miljoner/år jämfört med dagens 900 miljoner/år). Med anledning av detta uppmanar Gunilla E Magnusson kommunerna att passa på att satsa på Lärarlyftet under hösten 2011.

Sista terminen för Förskolelyftet
Höstterminen 2011 är den sista för Förskolelyftet och Gunilla E Magnusson hoppas att de som vill kompetenshöja sig tar tillfället i akt denna termin. Just kursen i Ledningsansvar – systematiskt kvalitetsarbete flaggar hon lite extra för.
–Den reviderade läroplanen för förskolan fokuserar just på kvalitetsfrågor och då är det bra att läst den kurs i ledningsansvar som ges inom ramen för Förskolelyftet.

Fakta:
Lärarlegitimation:
Den 2 mars 2011 fattade Riksdagen beslut om en lärarlegitimation. Skolverket har fått regeringens uppdrag att organisera arbetet med att legitimera lärare och förskollärare. Utbildningsdepartementet har nu färdigställt den förordning som kommer att klargöra vad som krävs för att bli behörig att undervisa i ämnen och årskurser. Från den 1 juli ska nyexaminerade lärare och förskollärare genomgå en introduktionsperiod på minst ett år med stöd av mentor.

Hösten 2011 - Lärarlyftet vid Högskolan i Borås
Kurserna vänder sig till lärare för åldrarna F-3 respektive  4-6.

Följande kurser är aktuella:
- Svenska för lärare, grund och påbyggnad, 1-30 hp               
- Svenska för lärare, påbyggnad, 16-30 hp                   
- Matematik för lärare, grund och påbyggnad, 1-30 hp 
- Matematik för lärare, påbyggnad, 16-30 hp  
- Engelska för lärare, grund, 1-15 hp                                       
- Bild för lärare, grund, 1-15 hp  
Anmälan görs via Studera.nu under perioden 1-17 maj.

Hösten 2011 - Förskolelyftet  vid  Högskolan i Borås
Riktar sig till barnskötare och chefer och pedagogiska ledare i förskolan.
Följande kurser är aktuella:

- Barns lärande och meningsskapande i svenska och matematik, 7,5 hp (för barnskötare)
- Ledningsansvar - systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, dess strategier och metoder, 15 hp (för chefer och pedagogiska ledare)

Anmälan till Förskollärarlyftet görs via Skolverket under perioden 11-29 april 2011