Ny rapport om utvärderingsverkstäder

I rapporten konstaterar författarna att kunskap om hur man gör utvärderingar verkar förmedlas genom utvärderingsverkstäderna. Det är däremot mera tveksamt huruvida de också ger kunskap på organisationsnivå om hur man utvärderar välfärdsarbete och – i än högre grad – i vilken omfattning de bidrar till att skapa lärande organisationer, dvs. organisationer som förmår bygga upp en systematisk och varaktig kapacitet för utvärdering.

Studien har genomförts inom ramen för Nätverket för utvärderingsverkstäder (Nuv).

Not: Utvärderingsverkstäder en pedagogisk form för att simultant lära om utvärdering och att genomföra utvärderingar inom välfärdsområdet.

Rapporten går att ladda ner eller beställa i tryckt form, gå vidare till rapporter