Prestigefyllt pris till professor på IDA

Karin Ekström vid Institutionen för data- och affärsvetenskap och Magnus Söderlund vid Handelshögskolan i Stockholm får " Det Söderbergska Handelspriset" för att de har skapat forskningsmiljöer ”där framstående handelsrelevant forskning bedrivs till stor nytta för handelsföretagen” och där bedrivit betydelsefulla studier av konsumenternas beteende, skriver juryn.

Det Söderbergska Handelspriset delas ut årligen av Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser i samråd med Svensk Handel. Prissumman är på 500 000 kronor.

Priset delas ut i samband med Svensk Handels årsstämma den 9 maj.

Fakta om priset

Det Söderbergska Handelspriset delas ut till den eller de som genom framstående teoretiska eller praktiska insatser bidragit till utvecklingen inom distributionsområdet i vid bemärkelse. Priset är det största i sitt slag i Sverige.