Studentarbete imponerar på Borås Tidning

Från vänster: Malin Nilsson (kursansvarig), Catrin Kry (student), Niclas Sennerteg (webbredaktör Borås Tidning), Jenny Rigsjö (student) och Per Bågmark (student). Saknas på bilden gör studenten Patricia Pereira Da Silva E souza.

Studenterna som studerar informatik på Institutionen för data- och affärsvetenskap fick i kursen webbdesign i uppgift att utvärdera användbarheten på www.bt.se. Och de gjorde ett gott arbete, så pass gott att den kursansvariga läraren Malin Nilsson valde att kontakta Borås Tidning för att låta dem ta del av arbetet.

– Det är av stor vikt att kunskapen och kompetensen som vi har inom högskolan kommer samhället till nytta. Nu har studenterna fått genomföra en presentation för Niclas Sennerteg från Borås Tidning och diskuterat sina resultat med honom. Han har även fått ta del av hela projektrapporten, berättar Malin Nilsson.

– Jag anser att det är viktigt att studenterna får omsätta de teorier de studerar i praktiken. På webbdesignkursen genomförs ett par större arbeten där teorier omsätts i praktik och att kunna lyfta det steget utanför högskolans väggar gör det än mer verkligt.
– Dels så får studenterna en bekräftelse på att det de arbetar med är värdefullt även utanför högskolan, dels får omvärlden en insyn i och nytta av det vi gör på institutionen och den kompetens som vi lärare och våra studenter besitter. Institutionen kan på kursnivå knyta värdefulla kontakter med omvärlden, säger Malin Nilsson.

Konkreta åtgärder

Studenterna fick i uppgift att, utifrån teorier kring webbdesign, gå igenom en webbplats och utvärdera den ur ett antal aspekter kring användbarhet. Deras huvudsakliga förslag på åtgärder till Borås Tidning var att förbättra översiktligheten, navigeringen och sökfunktionen.

– De har definitivt presenterat insikter som vi kan använda oss av. Några saker har vi varit medvetna om, men andra inte, berättar Niclas Sennerteg.

Studenterna själva är nöjda – både med arbetet och med resultatet.
– Det har varit nyttigt att använda teorin och göra något praktiskt. Det känns att man har fått teorin förankrad i sig, säger Catrin Kry och Per Bågmark samt Jenny Rigsjö instämmer.