Textila elektroder för kroppsövervakning har en framtid

Förra veckan presenterades licentiatavhandlingen ”On the Feasability of using Textile Electrodes for Electrical Bioimpedance Measurements” av doktoranden Juán Carlos Márquez Ruiz, som ingår i forskargruppen för medicinsk teknik – TexTTronics på Institutionen Ingenjörshögskolan. Avhandlingen handlar om mätteknik för elektrisk bioimpedans med textila elektroder där man mäter elektriska signaler som går genom kroppen och kan se kroppssammansättningen, t.ex. vatten och fett i cellerna.

Juán Carlos Márquez Ruiz forskar kring elektroteknik i textila material. Idag använder man elektroder för att mäta t.ex. eeg och ekg inom sjukvården.  Elektroderna fäst med hjälp av en kontaktgelé för att få ut bra signaler. För att få ut bra signaler måste man träffa rätt när man fäster elektroderna.  Samtidigt pågår forskning på hur man göra så att dessa hamnar på rätt ställe på kroppen och får god kontakt med huden, vilket är en förutsättning för att få tillförlitliga mätresultat. 

Nuvarande elektroder och egna prototyper har testats

Redan idag finns redan funktionskläder för framförallt mätning av hjärtrytm och puls för idrottsutövare, men på sikt kan nya produkter utvecklas för att övervaka kroppsfunktioner och mäta kroppssammansättningen.

Juán Carlos Márquez Ruiz har studerat olika scenarier med textila elektroder, textila elektroder för mätning av bioimpedans och jämfört med traditionella elektroder och textila elektroder som idag finns på marknaden med prototyper som han tagit fram själv under handledning av Fernando Seoane och tekniker på Textilhögskolan. Han har också studerat huruvida storleken på elektroderna eller själva kontaktytan mot huden och strukturen på de textila elektroderna har betydelse och kommit fram till att de har det. Målet har varit att identifiera olika slags påverkan vid mätning av elektrisk bioimpedans för att finna sätt att utveckla och använda textila elektronikintegrerade system för att mäta kroppsfunktioner.

Borde intressera industrin

På sikt, säger Juán Carlos Márquez Ruiz, går det att ta fram textila ledande material som har hög tillförlitlighet när det gäller mätning av signalerna. Hans forskning visar att det går att ta fram material som fungerar bra och därmed också borde vara intressant för industrin för många olika slags produkter. Men än behövs det mera forskning innan man får se sådana produkter på marknaden.

Juán Carlos Márquez Ruiz kommer från Mexiko och började som magisterstudent på Högskolan i Borås 2005. Han tog ut två magisterexamina, en i elektroteknik - kommunikation och signalbehandling och en i elektroteknik – medicinteknik. Därefter blev han doktorand på Institutionen Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås, med ett stipendium från CONACYT, Mexikos motsvarighet till Svenska vetenskapsrådet.

Presentationen hölls på KTH i Stockholm den 31 mars. Ytterligare en forskningspresentation kommer att hållas på Högskolan i Borås den 4 maj.