Forskningsprojekt presenterades på internationell konferens

European Federation of Critical Care Nursing Associations (EfCCNa) är ett övergripande nätverk som samlar alla nätverk och föreningar för intensivvård i Europa. Under den tre dagar långa konferensen presenterades resultat från internationell forskning och utveckling inom intensivvård, både från det kliniska och det pedagogiska fältet. 

Sammanlagt fanns deltagare från 27 olika europeiska länder, Sydafrika, Australien, Brasilien, Singapore och USA representerade.

Sepideh Olausson bidrog med en posterpresentation av sitt forskningsprojekt som fokuserar på interiörers betydelse för patientrummet på en intensivvårdsavdelning. Thomas Eriksson föreläste om "The visiting situation in an ICU" och Berit Lindahl föreläste under temat "The ICU patient room as a healing environment".

 Deltagarna från VHB presenterade även en poster som presenterade Nordisk förening för omvårdnadsforskning inom intensivvårds verksamhet.


Thomas Eriksson håller sin presentation "The visiting situation in an ICU"


Styrelserepresentanter från Danmark, Sverige och Norge i Nordisk förening för omvårdnadsforskning inom intensivvårds (NOFI)