Björn Brorström ny rektor vid högskolan

Björn Brorström är professor i företagsekonomi och har genom åren läst en hel del kommunala årsredovisningar. Hans avhandling handlade nämligen om användning och utformning av kommunala årsredovisningar. Innan Björn Brorström tillträdde som prorektor för Högskolan i Borås 2006, var han prefekt på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet.

Som prorektor har han engagerat sig särskilt i forskning och forskarutbildning, ett arbete han tänker fortsätta med som rektor.

- Rättigheter att examinera på forskarnivå är viktigt för utvecklingen av högskolans forskningsverksamhet och är därför av fortsatt hög prioritet. Ett av de viktigaste skälen till en egen omfattande forskning är vikten av att utbildning på grundnivå avancerad nivå är forskningsanknuten. Det är ett sätt att kvalitetssäkra utbildningen, säger Björn Brorström.

Högskolans nya rektor poängterar vikten av att högskolan stärker samverkansarbetet med företag och organisationer. Internt vill han se över den interna ledningsstrukturen.

- Vi har idag goda kontakter med organisationer i vår omvärld, men vi kan bli ännu bättre, säger Björn Brorström. För mig är det av hög prioritet att utveckla samarbeten med företag och förvaltning och därigenom ytterligare förstärka och förtydliga innebörden av vetenskap för profession, förklarar Björn Brorström.

Högskolestyrelsen har utsett Martin Hellström till högskolans nya prorektor, som även han påbörjar sin nya tjänst idag, den 1 augusti. 

Martin Hellström har tidigare varit prodekanus på Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

Den officiella rektorsinstallationen sker den 23 september. För information om rektorsinstallationen kontakta Monica Hammarnäs