Rektorsturné för regionens utveckling

Högskolans nya rektor Björn Brorström och prorektor Martin Hellström har just påbörjat en turné för att möta tjänstemän, politiker och andra kommunala beslutsfattare. Med på kommunbesöken är högskoledirektören Karin Cardell och Lars-Erik Olsson, prefekt vid Institutionen för pedagogik.

Turnén inleddes i Bollebygd tisdagen den 30 augusti med en kort kommunpresentation framförd av kommunstyrelsens ordförande Christer Johansson. Därefter tog Björn Brorström vid med en presentation om högskolans verksamhet i vilken han framförde betydelsen av att få till ett fungerande samarbete inom regionen.

-Vi verkar  i en miljö som präglas av 'knalleandan'. Det är en utmaning att få till en balans mellan självständighet och samarbete i regionen, förklarade Björn Brorström.

Drivande kraft i regionen

Högskolans nya prorektor Martin Hellström presenterade sin vision för forskningsprojekt och utveckling.

- Genom min uppväxt i Ruhrområdet i Tyskland har jag upplevt en region i omvandling. Högskolor och universitet hade en stor betydelse för den positiva utvecklingen. Det är en lärdom som gör att jag ser Högskolan i Borås potential och ansvar för en levande region i Sjuhärad. Högskolan måste fungera som en drivande kraft i regionens utveckling.

Martin Hellström påpekade vikten av forskning och visade praktiska exempel på smarta textilier.

- Jag tänker gärna i termer av nyttiggörande. Att utveckla samverkansprojekt för forskning ger försprång och gemensamma vinster. Alla har att vinna på ett samverkanskoncept, underströk Martin Hellström.

Gemensamma insatser för expansion

Prefekten Lars-Erik Ohlsson förklarade att trots att arbetsmarknadsprognoserna visar att det kommer finnas stort behov framöver, har högskolan svårt att rekrytera lärarstudenter. Utifrån detta diskuterade mötesdeltagarna hur man tillsammans ska gå tillväga för att attrahera studenter till utbildningar med goda jobbutsikter. Det konstaterades att högskolan måste ta tillvara på politiker och tjänstemän i kommunerna för att nå ut med information, såväl som för att planera och marknadsföra sina utbildningar.

I samband med diskussionen kring studentrekrytering lyfte Lars-Erik Olsson fram det som högskolans studenter är mest nöjda med. 

- Det är inte alltid lätt att veta vad det är vi bidrar med. Men vi vet att vi faktiskt åstadkommer kopplingen mellan teori och det praktiska. Det är där vår framgång ligger, det är där vi lyckas!

Avslutningsvis berättade högskoledirektör Karin Cardell om det nya kvarteret Simonsland och redogjorde för ledningens strategier och förhoppningar om vad som kan åstadkommas med de nya lokalerna och placeringen.

- Innovationsmiljön har en enorm potential och kräver flera aktiva aktörer. Simonsland är ett bra exempel på ett gemensamt projekt med regionen. Det som handlar om den fysiska miljön, infrastrukturen, själva byggprojektet tillhör Borås stad. Högskolans roll är att bidra med verksamhet, att få en struktur till verksamhetsprojektet, sa Karin Cardell.

Samarbete som lyfter regionen

Peter Rosholm, vice ordförande i kommunstyrelsen efterfrågade ett starkare regionalt samarbete.

- Vi skulle kunna nyttja varandra mycket mer för att få fart på Sjuhärad. Vi behöver samarbeta betydlig mer och få igång nätverkande och engagemang, sa Peter Rosholm och föreslog att högskolans rektor träffar en representant från varje ort efter turnén för att diskutera strategier för stärkt samarbete.

Björn Brorström välkomnade förslaget och försäkrade att kommunrepresentanterna kommer bjudas in till högskolan för fortsatt dialog.  

Fakta om kommunbesöken
Högskolans representanter ska förutom Bollebygd besöka Varberg, Alingsås, Mark, Borås, Svenljunga, Ulricehamn, Tranemo och Vårgårda.