Reservplacerad?

När en antagen tackar nej till sin plats erbjuds reserver den lediga platsen. Reserver antas enligt reservlistan.

Reservantagningen påbörjas efter den 24 augusti. Höstterminen börjar den 29 augusti och reservantagningen kan pågå ca två veckor in på terminen.

Information om registrering, terminstart med mer skickas ut till alla som blir antagna.

Mer information: