Undantag i regler om studietider meddelar CSN

Studiemedel kan nu lämnas även för tid då studier inte bedrivs, meddelar CSN i ett pressmeddelande. Ändringen gäller dock bara vid vissa utbildningar. Ändringen görs för att anpassa studiestödet till högskolornas studieupplägg. De nya reglerna gäller även retroaktivt. Det innebär att den som fått återkrav på grund av de regler som nu ändras, kan få sitt återkrav omprövat. 
De utbildningar som berörs på Högskolan i Borås är högskoleingenjörsutbildningar, högskoleteknikerutbildningar, master- samt magisterutbildningar.