Bästa idé i LIV 2011 prisades

LIV 2011 är en idétävling bland lärosäten i Västsverige som ska öka intresset för forskning, nyttiggörande och hållbar utveckling. I Borås har sex bidrag lämnats in, varav tre går vidare till final i Göteborg.

Dessa tre offentliggjordes vid en prisutdelning igår, där deltagarna hölls i ovisshet om vem som vann ända in i det sista. Det var tydligt att vinsten kom som en glädjande överraskning för vinnaren Kamran Rousta.

– Visst var det lite pirrigt inför prisutdelningen, men mest är jag glad över att det här ger fina möjligheter att visa vad vi gör, sa han direkt efter ceremonin.

Prischecken överlämnades av rektor Björn Brorström och styrelsens ordförande Roland Andersson.

De två andra vinnande bidragen kom från Marita Cronqvist och Hamidreza Barghi. Förstapristagaren fick en check på 10 000 kronor, att använda inom forskningen, och alla forskare som lämnat in bidrag fick presentkort på forskningsrelaterad personlig coachning av en affärsutvecklare på Espira Inkubator. Dessutom firades det med kaffe, tårta och blommor.

Kamran Roustas idé handlar om vad som gör att allmänhetens källsortering av avfall fungerar bättre eller sämre på olika ställen. Ur juryns motivering: ”Ansökan ger en tydlig bild av hur nytta kan tillföras lokalt och globalt för att lösa ett stort och växande problem.” ”Analysverktyget (modellen) skulle i ett vidare perspektiv kunna användas i flera olika sammanhang”.

Idén från Marita Cronqvist beskriver hur man som lärare på ett systematiskt sätt kan arbeta med etikfrågor, både inom lärarkåren och bland elever. Ur juryns motivering: ”Tilltalande idé om hur individer tidigt kan stöttas genom värderingar till att bli goda demokratiska samhällsmedborgare.”

Hamidreza Barghi har behandlat polyamid 46, ett plastmembran, så att det släpper igenom vissa molekyler under kontrollerade och styrbara former. Ur juryns motivering: ”Den presenterade forskningsresultatet visar stora möjligheter till användning i flertalet befintliga industriella processer och verkar kunna utgöra ett bättre substitut gällande både kostnad och form och funktion.”

Ansökan ger en tydlig bild av hur nytta kan tillföras lokalt och globalt för att lösa ett stort och växande problem. Att hushålla med resurser och miljö ger både sociala och ekonomiska vinster.

Ansvarig för LIV-tävlingen vid Högskolan i Borås är innovationsrådgivaren Daniel Yar Hamidi. I år är första gången tävlingen hålls, men tanken är att den ska återkomma varje år.

– Jag vill uppmana våra forskare att höra av sig till mig om de har idéer som de vill diskutera eller utveckla, säger han.

Fakta: 

LIV 2011 är en ny idétävling i Västsverige, som har till syfte att fler forskningsresultat ska komma samhället till godo.

LIV står för Lärosätenas Idétävling Väst, och tävlingen arrangeras av Innovationskontor Väst, som har till uppdrag att ”ge stöd till enskilda forskare och forskningsverksamheter i frågor som rör innovation och nyttiggörande av forskningen och dess resultat”.

I tävlingen deltar elva idéer från olika lärosäten i Västsverige, och vinnarna utses av en jury. En Allmänhetens pristagare kommer också att koras, utifrån röster via hemsidan: innovationskontorvast.se/ikv/rosta-pa-din-favorit-ide (röstningen pågår till 12 december)

Fotnot. 

De här bidragen från Högskolan i Borås går till finalen i Göteborg:

Analysis model for socialization of waste separation at source in the researchers profile ”Social aspects in Municipality Solid Waste Management” – Kamran Rousta

Konstruktion av yrkesetik – Marita Cronqvist

Hydrophilic Functionalization of Polyamide 46 – Hamidreza Barghi