Bok blir blogg om ledarskap

Lisa Karlsson, universitetsadjunkt, undervisar inom management på civilekonomprogrammet på Institutionen Handels- och IT-högskolan. Hon är en av de ansvariga för bloggen Ledarskapsboken, en blogg som är offentlig.

– Det här innebär att studenternas texter inte läses enbart inom högskolans egna väggar. Det är ett sätt att kombinera teori och praktik inom vårt område eftersom studenterna ges möjlighet att tillämpa sina kunskaper praktiskt.

Stå på egna ben viktigt

Studenterna skriver inlägg med koppling till ledarskap utifrån hur de ser på det och syftet är att våga stå på egna ben – ett viktigt moment i ledarskapet. Nästan varje dag kommer ett nytt inlägg. Dessa varierar innehållsmässigt eftersom alla skriver utifrån sitt perspektiv. Pelle Ramberg är 25 år och går fjärde och sista året på Civilekonomprogrammet.

– Bloggen är rolig just för att alla har sin egen personliga stil. Mig personligen har den gett möjlighet att våga uttrycka en åsikt och sedan stå för den. Samtidigt får man också övning i att uttrycka sig tydligt – man vill ju inte framstå som en idiot.

Täta kontakter

Studenterna träffar lärarna en gång i veckan och diskuterar inlägg, kommentarer och feedback på texterna. Kristin Rudenstam, magisterelev på Företagsekonomi, menar att Ledarskapsboken fungerar som en stark motiverare, just på grund av att den är publik och att läsarna inte alltid håller med om vad som skrivs.

– Vi börjar få riktigt många kommentarer och det är jättekul. Som ledare förmedlar man ju budskap och kan aldrig vara säker på hur de mottas. Man blir många gånger missförstådd och får öva på hur den diskussionen ska hanteras, hur man bemöter kommentarer.

Självreflektion och tankeprocess

Carina Moberg, student på administratörsprogrammets fjärde år, håller med.

– Bloggen väcker en tankeprocess hos en själv; man funderar i andra banor och blir väldigt självreflekterande.

Pelle Ramberg inte bara skriver i Ledarskapsboken – han är också en flitig läsare av den.

– Alla i klassen väldigt duktiga, alla är bra på att komma på ämnen som känns viktiga, så det är alltid lika kul att läsa den!