Fjärilar i magen gav pris för bästa projektarbete

-Det känns som om jag har fjärilar i magen, utbrast hon efter att hennes arbete utsetts till vinnande projekt.

Vanja Bränsvik gick ut gymnasiet i våras och gjorde där ett projektarbete med titeln ”Fjärilar i magen – en studie av de mänskliga emotionerna” handlar om känslor och hur dessa påverkar en människa kroppsligt. Hon valde projektet eftersom hon var intresserad av både psykologi och biologi. Hon har intervjuat 200 gymnasieelever om känslor och försökt förstå vad som händer i hjärnan när olika känslor aktiveras.

Efter gymnasiet valde Vanja Bränsvik att fortsätta studera. Nu går hon första terminen på läkarutbildningen på Lunds universitet.

Till de gymnasieelever som ska göra sina projektarbeten till våren säger hon:
-Skriv om något ni är intresserade av. Det blir roligare om man verkligen vill lära sig om sitt ämne.
Själv lade hon ner mer än 100 timmar på sitt projektarbete.

Motivering

”Fjärilar i magen är ett ytterst väl genomfört projekt kring våra emotioner och deras koppling till neurofysiologi och kroppsspråk. Det inleds med en mycket gedigen litteraturgenomgång som följs av en intressant enkätundersökning kring ungdomars uppfattning av emotioner och deras koppling till kroppsspråk. Rapporten är mycket välskriven med den använda litteraturen föredömligt refererad – kort sagt ett imponerande arbete”.

Alla nominerade

Amfibietandemparallellcykel

Johannes Anderzon, Marcus Davidson, Kristoffer Jeppsson och Daniel Jullander, Sven-Erikssongymnasiet
Daniel Jullander, Marcus Davidsson, Johannes Anderzon och Kristoffer Jeppsson har konstruerat en speciell farkost för att ta sig fram på land och på vatten. De har under arbetets gång löst ett flertal tekniska problem så att de till slut konstruerat en fungerande amfibiecykel för fyra personer. Arbetet visar på en god förmåga att lösa tekniska problem.

Detta gör eleverna idag

Daniel Jullander: Har ett sabbatsår, funderar på att söka sig till Försvaret.
Marcus Davidsson: Studerar Mekatronik på Chalmers
Johannes Anderzon: Studerar till elektroingenjör på Chalmers
Kristoffer Jeppsson: Studerar byggnadsutformning och arkitektur på Högskolan i Jönköping

Strålande resultat

Sara Forsberg och Patricia Jankkila, Tingsholmsgymnasiet
Patricia Jankkila och Sara Forsberg har visat på stor initativförmåga när de startat sitt projekt. De har studerat ett aktuellt problem, påverkan på fertiliteten från mikrovågsstrålning från trådlösa nätverk med rörligheten hos spermier som mått. De har haft en vetenskaplig ansats och fått fram mycket intressanta resultat.

Detta gör eleverna idag

Patricia Jankkila: Studerar bioteknik på Chalmers
Sara Forsberg: Jobbar på ICA Maxi, planerar att plugga vidare men har inte bestämt inriktning än.

Bevarande av vilda djurarter i Sydafrika

Miranda Håkansson och Stina Bengtsson, Sundlergymnasiet
Miranda Håkansson och Stina Bengtsson har gjort ett intressant projektarbete om tjuvjakt och bevarande av vilda djurarter i Sydafrika. Arbetet beskriver deras egna erfarenheter från Sydafrika liksom referat av intervjuer och litteraturstudier.
(Eleverna kunde tyvärr inte närvara).