För Annemaree Lloyd är information allt

– Informationskompetens är ett begrepp som ibland är svårt att förstå. Det handlar bland annat om att förstå hur information har godkänts och legitimeras.

Doktor Annemaree Lloyd sitter på sitt kontor på Högskolan i Borås, där hon är gästprofessor i ett par månader. Utanför fönstret är det en grå, dimmig svensk novemberdag. Det inre av kontoret är enkelt och glesmöblerat och döljer komplexiteten i Annemaree Lloyds disciplin.

– Informationskompetens handlar också om att förstå vilka färdigheter som krävs för att få tillgång till information. Det är en mycket kritisk kompetens och grundläggande för allt vi gör, för utan bra information är det svårt att göra bra informerade beslut. Informationskompetens är viktigt inte bara inom den akademiska världen, utan i vardagen också.

Det kan också vara ett sätt att veta hur man ansluter till ett informationslandskap och hur man förstår vilken typ av aktiviteter som man ska använda för att få information, vem man ska prata med och vad man ska läsa.

Vad är det du gör här, vid Högskolan i Borås?
– Jag blev inbjuden av högskolan för tre månader sedan som gästprofessor för att delta i en workshop om sociala medier. Det var en fantastisk workshop som var mycket väl organiserad av Jan Nolin, Katarina Byström och Olof Sundin. Efter det stannade jag kvar, och medan jag är här arbetar jag med olika doktorander, ger en del seminarier och arbetar också på andra platser utanför Borås.

Biblioteksutbildningen här på Högskolan i Borås och Skolan för informationsstudier vid Charles Sturt University har ett samförståndsavtal. Louise Limberg är en adjungerad professor vid vår skola och hon har besökt oss ett par gånger. Det finns många likheter mellan våra två skolor.

­Vad anser du om detta universitet och den forskning som bedrivs här?
– Institutionen Bibliotekshögskolan har ett mycket gott rykte över hela världen och forskning av hög kvalitet, särskilt inom informationskompetens. Forskningen här är fantastisk, den är mycket välkänd och mycket respekterad. Den var en av anledningarna till att jag har varit så angelägen att komma hit för att arbeta och att lära mig av högskolans personal.

Berätta om din forskning.
– Jag gör en hel del forskning om informationsstudier. Jag är intresserad av hur människor engagerar sig i diskurser i olika miljöer och hur dessa diskurser påverkar människors sätt att bygga kunskap. Alltså, i grund och botten, hur människor interagerar med varandra.

Jag har arbetat med brandmän i Australien, hur brandmän lär sig sitt yrke. Jag har också arbetat med sjuksköterskor och ambulanspersonal och har nyligen avslutat en studie med flyktingar. Jag var intresserad av hur flyktingar förenar sina egna informationsrutiner med dem i ett nytt land, och huruvida det är lätt eller svårt för dem att göra det.

Just nu arbetar jag med sjuksköterskor inom äldrevården och tittar på hur de utvecklar en känsla av trygghet i sitt arbete och hur det återspeglas i det sätt som de tar hand om sina patienter. Det är ett område där det inte finns så mycket relaterad forskning, så det är mycket givande.